Personeelsplanning

personeelsplanning software bcs HRM & Salaris

Start met een goede personeelsplanning

De personeelsplanning van HRM & Salaris biedt een oplossing voor alle organisaties. Zo kunnen medewerkers zelf hun planning bekijken of wijzigen en anderen hiervan op de hoogte stellen. De personeelsplanning is volledig geïntegreerd met HR, Salaris en Tijdregistratie en is bruikbaar voor elke organisatie.

Maak de personeelsplanning overzichtelijk

Niet iedere organisatie werkt met een personeelsplanning, terwijl dit grote voordelen met zich meebrengt. Het grote voordeel van een planning in HRM & Salaris is de inzichtelijkheid voor alle medewerkers die betrokken zijn bij dit proces. Is er iemand ziek of met verlof? Dan zie je dit gelijk terug in het systeem.

Kopieer de personeelsplanning

Door middel van een kopieerfunctie kan per (groep) medewerker(s) een al bestaande planning eenvoudig worden gekopieerd voor meerdere weken. Zo bespaar je het herhaaldelijk invoeren van dezelfde planning of uren.

Volledig geïntegreerd

De personeelsplanning van HRM & Salaris is volledig geïntegreerd met HR-administratie, Salarisadministratie en urenregistratiesysteem en is bruikbaar voor elke organisatie. Wanneer je gebruik maakt van de functie Urenregistratie is het mogelijk tijden na goedkeuring ook inzichtelijk te krijgen in de planning. Dit geeft inzicht in planning en realisatie.

Maximaal inzicht en de volledige controle over de personeelsplanning. Met persoonlijke ondersteuning bij vragen. BCS. Het geheel dat loont.

Personeelsplanning software HRM & Salaris

De voordelen van personeelsplanning software

Met HRM & Salaris krijg je snel en gemakkelijk inzicht in de belangrijkste HR-processen en personeelsgegevens. Om een beter beeld te krijgen van de vele mogelijkheden hebben we een opsomming gemaakt:

  • Ziekte en verlof zichtbaar in de planning
  • Handige kopieerfunctie
  • Integratie met het urenregistratiesysteem
  • Inzichtelijk voor meerdere personen binnen de organisatie
  • Notificatie richting medewerker