Ziekteregistratie

Ziekteregistratie software bcs Salaris

Registreer en automatiseer je ziekteverzuim

Met Module D: Ziekteregistratie registreer en automatiseer je alles rondom het ziekteverzuim van medewerkers. Van het registreren en verwerken van ziekmeldingen tot aan het rapporteren van ziekteverzuim volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Wil je weten hoe het ziekteverzuim zich verhoudt ten opzichte van het vorige kwartaal? Dankzij de ziekteregistratie module worden dergelijke gegevens snel inzichtelijk.

Met Module D: Ziekteregistratie beschik je over:

  • Automatische ziekmelding aan de arbodienst, verzuimverzekeraar of bedrijfsarts.
  • Automatische koppeling van de ziektedagen aan de salarisadministratie.
  • Analyses van het ziekteverzuim in jouw bedrijf met daaraan gekoppeld een duidelijke rapportage.

Koppeling met urenregistratie

De module Ziekteregistratie is geïntegreerd met de Tijdregistratie module van Salaris, Salaris Self Service en Klokregistratie, waardoor de gegevens slechts éénmaal ingevoerd hoeven te worden. Ook worden de opgegeven ziektedagen automatisch omgezet naar mutaties voor de salarisverwerking.

Een digitaal verzuimdossier per medewerker. Voor een krachtig verzuimbeleid in elke organisatie. BCS. Het geheel dat loont.

Rapporteren over ziekteregistratie

Rapporteren over ziekteregistratie

Onze Ziekteregistratie software is een effectief hulpmiddel om inzicht te krijgen in de bezetting en afwezigheid van de werknemers. De overzichten en rapportages geven je een duidelijk beeld van afwezigheid (ziekte, vakantie, ATV etc.) van een bepaalde werknemer. Deze module van Salaris maakt het ook mogelijk om per maand, per kwartaal en per jaar een kaart te printen, waarbij afwezigheidspercentages automatisch worden berekend.

Wil je meer weten over de ziekteregistratie software van Salaris? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan via onderstaande button.