Delta

Module D: Ziekteregistratie

Met Module D automatiseer je alles rondom het ziekteverzuim van medewerkers. Van het registreren en verwerken van ziekmeldingen tot aan het rapporteren van ziekteverzuim volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Met Module D beschik je over:

  • Automatische ziekmelding aan de arbodienst, verzuimverzekeraar of bedrijfsarts.
  • Automatische koppeling van de ziektedagen aan de salarisadministratie.
  • Analyses van het ziekteverzuim in uw bedrijf met daaraan gekoppeld een duidelijke rapportage.