x

We hebben maar één salarisadministrateur in dienst, kan Polaris ons helpen mocht onze collega uitvallen?

Ja, bij Polaris is het mogelijk om de salarisadministratie zelfstandig uit te voeren tot aan geheel uitbesteden. Ook fungeert Polaris voor vele organisaties als back-up voor de salarisadministratie om er zorg voor te dragen dat de verloning doorgang heeft.

Is jouw vraag beantwoord?