Ziektedossiers vereenvoudigd met verzuimsoftware

Een online verzuimbeleid met de verzuimsoftware van BCS

Een goed verzuimbeleid is gericht op het terugdringen van de duur en frequentie van ziekteverzuim en om medewerkers actief te ondersteunen bij een duurzame terugkeer naar de organisatie. Om medewerkers goed te kunnen ondersteunen, is het van belang om de juiste informatie in een verzuimdossier per medewerker vast te leggen en een verzuimprotocol conform de WvP op te stellen. Onze verzuimsoftware voor verzuimregistratie zorgt dat jij alle benodigde informatie snel en eenvoudig kunt raadplegen.

De juiste informatie voor een goed verzuimbeleid

In onze verzuimsoftware kun je alle gegevens betreffende ziekteverzuim van medewerkers registreren en bijhouden. Ziek- en herstelmeldingen worden eenvoudig ingevoerd, je kunt het ziekteverzuim van een betreffende werknemer bijhouden en verschillende rapportages exporteren. Ook worden de opgegeven ziektedagen automatisch omgezet naar mutaties voor de salarisverwerking. Zo houd je meer tijd over voor datgene wat er echt toe doet: het herstel van je medewerker.

Eenvoudig ziekmelden

Eenvoudig ziekmelden

Medewerkers kunnen op eenvoudige wijze ziek- en herstelmeldingen invoeren via het online webportaal of door middel van de app.

Automatische salarismutaties

Automatische salarismutaties

Opgegeven ziektedagen kunnen automatisch worden omgezet naar mutaties voor de salarisverwerking.

Standaard sjablonen Arbodienst

Standaard sjablonen Arbodienst

Ziek- en herstelmeldingen worden volgens standaard sjablonen voor de Arbodienst afgedrukt of gemaild.

Scheiding medische gegevens

Scheiding medische gegevens

Onze verzuimsoftware kan een scheiding maken tussen medische en niet-medische gegevens.

Verzuim App

Verzuim App

Met de medewerker app kan het personeel zelf gemakkelijk ziekte en verlof registreren.

Verzuimdossier per medewerker

Verzuimdossier per medewerker

Je kunt per werknemer een digitaal verzuimdossier bijhouden in BCS. Zo houdt je per medewerker uitgebreid overzicht in verzuim.

Bedrijfsart login

Bedrijfsart login

De bedrijfsarts, of een andere derde partij, kan veilig inloggen in de verzuimsoftware om mee te werken aan een overzichtelijk medisch dossier.

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter

Onze BCS verzuimsoftware bevat alle functionaliteiten voor een juiste registratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp).

Verzuimsoftware van BCS

Polaris: HR management Automatiseer HR processen

Polaris: HR management

Automatiseer HR processen

Met Polaris HR management registreer, optimaliseer én automatiseer je belangrijke HR-processen binnen jouw organisatie.

Delta: Ziekteregistratie Registreer ziekteverzuim

Delta: Ziekteregistratie

Registreer ziekteverzuim

Met Module D van Delta registreer en automatiseer je alles rondom het ziekteverzuim van medewerkers.

Medewerkers die gemakkelijk verzuimregistratie kunnen doen. Dankzij de verzuimsoftware van BCS.

Lxa logo responsive
Crossmarks logo
Logo Thunissen
Riviera Maison logo
Logo oger
Logo synlab be
Dvg Logo
Logo get hooked zonder payoff