close

Bewaartermijn personeelsdossier: hoe lang mag je gegevens bewaren?

Bewaartermijn personeelsdossier blog BCS
Als werkgever ben je genoodzaakt om personeelsgegevens vast te leggen in een dossier. Wat is de fiscale bewaartermijn van een personeelsdossier en welke persoonsgegevens moet je allemaal bewaren? We vertellen je meer.
Bewaartermijn personeelsdossier blog BCS

Fiscale bewaartermijn personeelsdossier

De administratie van een onderneming dient 7 jaar bewaard te worden vanuit de fiscale bewaarplicht. De fiscale bewaarplicht geldt ook voor sommige gegevens uit het personeelsdossier, bijvoorbeeld de loonbelastingverklaring of een kopie van het identiteitsbewijs. De maximale bewaartermijn na einde van het dienstverband kan per persoonsgegeven verschillen, van 2 tot 7 jaar.

2 jaar bewaren

Enkele persoonsgegevens die maximaal 2 jaar na het einde van het dienstverband bewaard mogen worden, zijn: arbeidsovereenkomsten en wijzigingen, VUT-regeling, verslaglegging van de WvP. Ook verslagen van functioneringsgesprekken, correspondentie over promotie, benoemingen en ontslag, mogen tot maximaal 2 jaar na het einde van het dienstverband bewaard worden.

5 jaar bewaren

De bewaartermijn van loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen in het personeelsdossier is maximaal 5 jaar na het einde van het dienstverband.

7 jaar bewaren

Aanvullend zijn er een aantal basisgegevens, bijvoorbeeld de salarisadministratie, die minimaal 7 jaar bewaard moeten worden. De bewaartermijn geldt niet alleen voor de eigen onderneming, maar ook voor externe bedrijven indien de salarisadministratie wordt uitbesteed. Hierbij kun je denken aan:

  1. Salarisadministratie
  2. De datum van indiensttreding
  3. Salarisafspraken
  4. De stamkaart (persoonlijke gegevens van de ex-werknemer)

Bevat het personeelsdossier gegevens die niet meer relevant zijn, zoals een oude adreswijziging? Dan mag je die gegevens verwijderen om het personeelsdossier op te schonen.

Niet nakomen bewaartermijn personeelsdossier

De bewaarplicht en -termijn van het personeelsdossier zijn vastgelegd in onder andere Wet Rijksbelastingen, AVG en Uitvoeringsregeling loonbelasting. Wanneer je als organisatie niet voldoet aan de bewaarplicht, kun je een flinke geldboete of zelfs gevangenisstraf krijgen. Niet voldoen aan de bewaarplicht en bewaartermijn van een personeelsdossier is een strafrechtelijke overtreding. Zodra de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens zijn niet meer noodzakelijk, dan dienen de gegevens vernietigd te worden.

Bewaartermijn sollicitatiegegevens

Tijdens een werving- en selectieprocedure krijg je ook beschikking over persoonsgegevens van sollicitanten. Voor de gegevens van sollicitanten die niet zijn aangenomen, bestaat geen redelijke grond om de persoonsgegevens te bewaren. Deze persoonsgegevens moeten dus vernietigd worden. Heb je de sollicitant expliciet om toestemming gevraagd om zijn of haar persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er binnenkort een nieuwe functie vrijkomt en je de sollicitant daarvoor opnieuw wilt benaderen? Dan mag je de gegevens bewaren, mits je duidelijk aangeeft hoe lang de gegevens bewaard zullen worden.

Bewaartermijn personeelsdossiers BCS

Gegevens personeelsdossier veilig bewaren

Als werkgever ben je verplicht om persoonsgegevens passend te beveiligen. Zeker in een tijd waarin we steeds meer thuiswerken, kan de beveiliging en toegankelijkheid van personeelsgegevens vragen oproepen. Een kast vol ordners is niet veilig bij brand en papieren op een bureau kunnen snel ingezien worden. Ook is het slepen van ordners of dossiers bij thuiswerken niet handig. Digitaal Documentenbeheer helpt je om een persoonlijk dossier digitaal en centraal op te slaan, waarbij medewerker, HR-functionaris en manager toegang hebben. Dankzij twee-factor authenticatie, inloggen met een wachtwoord en unieke code op je telefoon, wordt hacking zo goed als onmogelijk.

Wil je meer weten over onze HRM software met Digitaal Documentenbeheer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?