close

Dit doet een Functionaris Gegevensbescherming voor jou!

Functionaris Gegevensbescherming
Een Functionaris Gegevensbescherming houdt voor bedrijven en organisaties toezicht op naleving van de AVG. Adviseren, informeren en toezien op de regels.
Functionaris Gegevensbescherming

De introductie van de roemruchte AVG heeft een aantal zaken veranderd. In bepaalde gevallen is het bijvoorbeeld verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Naast dat alle overheidsbedrijven verplicht zijn om een FG aan te stellen, zijn er ook bedrijven die op grote schaal mensen volgen hiertoe verplicht. Denk aan profilering, cameratoezicht of een personeelsvolgsysteem. Het kan ook gaan om bedrijven die op grote schaal bijzondere categorieën gegevens verwerken, zoals medische gegevens. Omdat wij op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, hebben we Lieke van Helvoort van Mr. Lieke als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. "Grootschalig is natuurlijk een vaag begrip, maar er zijn wel criteria aan te hangen", vertelt Lieke. "In de zorg gaat het bijvoorbeeld om de gegevens van 10.000 patiënten."

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

Een Functionaris Gegevensbescherming houdt in de gaten of de verwerking van al deze gegevens volgens de AVG gebeurt. "Het is als het ware een toezichthouder binnen je organisatie. De functionaris kan gevraagd én ongevraagd advies geven, en informeren (en dus adviseren) over de regels." De functionaris ziet toe op de naleving en op het beleid met betrekking tot persoonsgegevens. "En je gaat daarmee dus over bewustwording en opleiding van het personeel. Het is dus een brede functie die op verschillende plekken ook verschillend wordt ingevuld. Dat is afhankelijk van hoe het bedrijf is ingericht en welke zaken al geregeld zijn."

Als Functionaris Gegevensbescherming moet je onafhankelijk blijven

Lieke werkt zelf als externe FG, zij is dus niet in dienst bij BCS. "Want je moet een onafhankelijke positie hebben. Het kan intern, maar dat is wel lastig. Er is al snel een afhankelijkheid van de werkgever en het is niet de bedoeling dat jij de directie zodanig adviseert om maar in een goed daglicht te staan. Als externe is het toch iets makkelijker om onafhankelijk te blijven", vertelt Lieke. Een advies blijft een advies: een bestuurder kan ondanks het advies van de Functionaris Gegevensbescherming besluiten iets anders te doen. "Maar het is dan wel mijn taak om dat goed te documenteren", aldus Lieke.

Functionaris Gegevensbescherming zijn geen ICT'ers

Let wel: een Functionaris Gegevensbescherming is niet per se een ICT'er. Soms wel, een FG’er kan verschillende achtergronden hebben. Plannen van de afdeling ICT worden wel door de functionaris beoordeeld en getoetst. "De maatregelen die ik invoer, zijn meer organisatorisch. Maar uiteraard heb ik wel een mening over de stand van zaken in de techniek en wat er mogelijk is. Maar de technische inrichting is niet aan mij."

Vragen over Functionaris Gegevensbescherming?

Heb je vragen over Functionaris Gegevensbescherming of wil je meer uitleg? Neem dan contact met ons op.

Over Lieke van Helvoort

Lieke van Helvoort van Mr. Lieke is een ervaren Legal business partner en privacy specialist. Als privacy specialist ondersteunt Lieke organisaties op verschillende manieren bij de implementatie, borging en handhaving van de privacywetgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Lieke is Functionaris Gegevensbescherming van verschillende (grote) organisaties. Daarnaast is zij lid van het NGFG (Nederlands Genootschap Functionaris Gegevensbescherming).

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?

• Blog april 23, 2024

Preview:

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is het nu eindelijk zover en moeten grotere bedrijven vanaf 1 juli 2024 hun CO2-uitstoot op het gebied van gereden kilometers rapporteren. Over de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) bestaat nog heel wat onduidelijkheid, zo ervaren wij in de praktijk.

• Blog april 23, 2024

Onduidelijkheid over CO2-rapportage uitgelegd