close

NOW 3: ruimte voor reorganisatie

NOW 3 reorganisatie
De NOW is per 1 oktober verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. De regels zijn iets aangepast en bieden ruimte voor soms broodnodige reorganisatie.
NOW 3 reorganisatie

Naarmate de coronacrisis langer duurt en de maatregelen zelfs weer strakker worden, stijgt het besef dat niet elk bedrijf gered kan worden. De NOW-regelingen (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) 1 en 2 waren er vooral op gericht op werkgelegenheid te behouden. Bij NOW1 kreeg je als werkgever een boete als je ondanks de steunmaatregel tot ontslag overging. Bij NOW2 was deze regel iets afgezwakt: geen boete, maar een aftrek op de financiële regeling. Dat is met de NOW3 anders en dat biedt voor bedrijven wat mogelijkheden. Maar leuk is het natuurlijk niet.

Ruimte voor reorganisatie

Emmie van de Venn is advocaat arbeidsrecht & privacy bij EKlegal in Den Bosch. Zij publiceert regelmatig over de ontwikkelingen rondom de verschillende NOW's en wat dit betekent voor een eventuele reorganisatie. Het doel van de NOW is en blijft om de werkgelegenheid zoveel mogelijk op peil te houden, maar tegelijkertijd groeit het besef dat niet alle banen kunnen worden gered. "Bedrijven krijgen binnen de NOW3 daarom (meer) ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen", vertelt Emmie. De NOW-regeling wordt per 1 oktober 2020 met 3 keer 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021. "De overheid gaat ervan uit dat (alleen) de bedrijven met een hoger omzetverlies ook in 2021 nog steun nodig hebben. Vanaf 1 januari 2021 is de NOW-regeling daarom alleen nog toegankelijk voor bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30 procent. Tot 1 januari blijft de regeling openstaan voor ondernemers die een omzetverlies van minimaal 20 procent hebben." Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW1 en 2: maximaal twee maal het dagloon oftewel 9.691 euro per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Vergoedingspercentage en loonsom

In de Kamerbrief Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2 legt minister Koolmees uit hoe het zit met de loonsomdaling en vergoedingspercentages: “Een loonsomdaling kan op verschillende manieren tot stand komen: dit kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door een loonsverlaging in overeenstemming met werknemers (bijvoorbeeld door afspraken over baangarantie in ruil voor salarisdaling) of in het uiterste geval door ontslag. In het geval van ontslag blijft de reguliere ontslagbescherming volledig in stand. Een werkgever kan er echter ook voor kiezen om de loonsom niet te laten dalen. Tegelijkertijd wordt het vergoedingspercentage stapsgewijs verlaagd, om bedrijven ook op die manier te stimuleren zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Een geleidelijke afbouw van de steun voorkomt tevens een grote schok op de arbeidsmarkt na afloop van de NOW-regeling. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen vergoedingspercentages binnen de NOW worden aangepast, al zal het altijd enige tijd vragen om de benodigde aanpassingen in de uitvoering van de NOW door te voeren. In het derde tijdvak (1 oktober - 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen. In de vierde tranche (1 januari - 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%. In de vijfde tranche (1 april - 30 juni 2021) gaat het om maximaal 60% van de loonsom met een loonsomvrijstelling van 20%.”

Ontslag niet langer beboet

De NOW1 en 2 waren erop gericht de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. NOW3 doet dat ook, maar sluit tegelijkertijd niet langer de ogen voor de realiteit. Veel bedrijven moeten helaas tot ontslag overgaan om overeind te blijven en dit bedrijfseconomisch ontslag wordt niet langer beboet of op de subsidie ingehouden. Ook de ontslagboete bij collectief ontslag is niet langer van kracht. Wel geldt: als de werkgever niet voldoet aan de inspanningsplicht om werknemers die afvloeien naar ander werk te begeleiden, geldt een korting van 5 procent op de subsidie. Dus, als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werkgever aanvraagt. Deze korting is nieuw onder de NOW3.

Meer weten?

De aanvraag voor het eerste tijdvak van de NOW3 is mogelijk van 16 november tot en met 13 december 2020. Daarna komen er voor de andere twee tijdvakken nog nieuwe aanvraagperiodes. Ben je door de coronacrisis gedwongen om tot bedrijfseconomisch ontslag over te gaan, dan zijn er wel een aantal stappen te nemen. Emmie van de Venn heeft daar een gratis op te vragen whitepaper over geschreven. Die is hier op te vragen. De overheid heeft meer informatie over de NOW3. Die informatie is hierte vinden.

En uiteraard zitten onze eigen experts bij BCS ook bovenop deze materie. Zij kunnen u goed bijpraten en adviseren. De komende weken zal Emmie van de Venn in samenwerking met BCS een webflits over de NOW3 en het toekomstbestendig maken van de organisatie opnemen, schrijf je in voor de webinar van 29 oktober. En voor meer informatie: neem geheel vrijblijvend contact op!

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?