close

Doorwerken na de AOW-leeftijd: Wat zijn de regels voor werkgevers?

Doorwerken na aow leeftijd
Heb jij of heeft een van jouw medewerkers de AOW-leeftijd bereikt? Hij of zij kan nu lekker van het welverdiende pensioen gaan genieten. Voor sommige mensen stopt het hier echter niet en zij werken na het bereiken van deze leeftijd nog even door. Dit kan om verschillende redenen bij wederzijds goedvinden van werknemer en werkgever. In ieder geval gaat dit gepaard met enkele regels, waarvan het goed is om op de hoogte te zijn zodra de beslissing wordt gemaakt om door te werken na de AOW-leeftijd. Wij zetten deze voor je op een rij.
Doorwerken na aow leeftijd

Recht op pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

Als jij of je medewerker ervoor kiest om door te werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en dus extra inkomen krijgt naast zijn of haar AOW, heeft dat geen enkele gevolgen voor de hoogte van het pensioen, ook niet voor het aanvullend pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd. Medewerkers verdienen dus net zoveel AOW als bij niet doorwerken tijdens het pensioen.

Een nieuw arbeidscontract na AOW-leeftijd

Als de AOW-leeftijd is bereikt, dien je te controleren of het contract stopt. Dit kan automatisch gebeuren zodra de pensioenleeftijd wordt bereikt als dat in het contract of in de cao is opgenomen. Anders kan je als werkgever ervoor zorgen dat het contract stopt. In de cao of het contract kan vermeld staan dat je dat mag doen, maar je kan het ook doen zonder vastgelegde afspraken. Check wel altijd even of er al afspraken in staan over doorwerken na de AOW- of pensioenleeftijd, die invloed kunnen hebben.

Zodra het contract is gestopt, moet er bij doorwerken een nieuw contract worden getekend. Als het contract niet is gestopt, blijft het huidige gewoon geldig en is het niet nodig om nieuwe afspraken te maken. Het kan echter zo zijn dat zowel werkgever als medewerker dit willen; dan is het uiteraard mogelijk om nieuwe afspraken te maken, ook over bijvoorbeeld salaris.

Spreek je na het bereiken van de AOW-leeftijd een nieuw, tijdelijk contract af? Dat mag, maar alleen:

  • maximaal 6 tijdelijke contracten
  • maximaal 4 jaar lang

Daarna heb je als medewerker recht op een vast contract. Let op dat je als werkgever op tijd aan je medewerker aangeeft of het tijdelijke contract wordt verlengd, anders bestaat er het recht op aanzegvergoeding, ook na de AOW-leeftijd.

Ontslag na AOW-leeftijd

De regels rondom ontslag zijn anders na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze verschillen afhankelijk van de situatie rondom het contract.

Werkt de medewerker volgens het oude contract? Jij als werkgever mag dan de medewerker ontslaan via een brief, met een opzegtermijn van één maand, mits dit in het contract anders vermeld staat. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld toestemming nodig hebt van de kantonrechter of van het UWV. Als medewerker heb je geen recht op een transitievergoeding.

Heb je een nieuw contract opgesteld voor na de AOW-leeftijd, dan is het afhankelijk van welk contract er is afgesproken. Werkt de medewerker via een tijdelijk contract? Dan mag je als werkgever besluiten het contact niet te verlengen. Is er een nieuw, vast contract afgesproken? Dan mag je alleen de medewerker via de kantonrechter of het UWV ontslaan. Ook hier heb je als medewerker geen recht op een transitievergoeding.

Minimumloon en vakantiebijslag na AOW-leeftijd

Je hebt als je doorwerkt na de AOW-leeftijd nog steeds recht op het minimumloon en minimumvakantiebijslag; aan die regels verandert niets.

Ziekte (arbeidsongeschikt) na AOW-leeftijd

Er gelden andere arbeidsvoorwaarden voor medewerkers vanaf hun AOW-leeftijd. Zo krijg je maximaal 13 weken loon bij ziekte. Heb je geen loon afgesproken? Dan krijg je maximaal 13 weken een ziektewetuitkering. Als de medewerker al ziek was vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan begint de periode van 13 weken vanaf het bereiken van de leeftijd.

Belasting, premies en ziektegeld na AOW-leeftijd

Je medewerkers moeten loonheffing over het inkomen betalen, maar hier zit geen AOW-premie meer bij. De medewerker mag nog wel gebruikmaken van de loonheffingskorting, zoals gewoonlijk voor één inkomen.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?