close

Zo werkt de jaarurennorm in de WAB 2020

jaarurennorm in de WAB 2020
Werknemers met een oproep- of min-max-contract? Met de komst van de WAB per 1 januari 2020 aanstaande is het slim om te weten wat je als werkgever doet! Lees in deze blog hoe de jaarurennorm / jaarurensystematiek in de WAB werkt!
jaarurennorm in de WAB 2020

Wat is de Wet Arbeid in Balans (WAB)?

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Deze wet, kortweg WAB genoemd, heeft nogal wat voeten in aarde voor organisaties die met oproepkrachten en mensen met een min-max-overeenkomst werken. Officieel is het zo dat onder de WAB géén sprake is van een oproep- of min-max-overeenkomst, wanneer voor de werknemer een gegarandeerde urenomvang over een periode van ten hoogste een jaar geldt, mits het recht op loon evenredig over die periode is gespreid. De bedoeling van deze mogelijkheid is volgens de regering om tegemoet te komen aan sectoren die afhankelijk zijn van seizoensarbeid, waaronder de land- en tuinbouw.

Rekenvoorbeeld WAB jaarurennorm bij min-max contract

Dat klinkt als een mond vol. Daarom verduidelijking aan de hand van een fictief jaarurensystematiek praktijkgeval. Stel: je hebt een werknemer die je 6 maanden per jaar voor 1 dag per week (8 uur) en 6 maanden voor 5 dagen per week (40 uur) nodig hebt. Je biedt de werknemer een min-max contract voor minimaal 8 uur per week en maximaal 40 uur per week aan. Omdat een min-max contract als een oproepovereenkomst wordt gezien moet de hoge AWf-premie worden betaald. Dat is 5% meer dan de lage AWf-premie. Stel: het bruto uurloon is €12,50, de hoge AWf-premie is 8% en de lage AWf-premie is 3%.

rekensom

Je stelt vervolgens dat de jaarurennorm van toepassing is. De werknemer werkt 1248 uur per jaar en je betaalt gemiddeld 24 uur per week uit (= 1248 uur / 52 weken). Dit komt overeen met een bruto loon van € 1.248,00 per maand (€ 14.976,00 / 12). Omdat bij toepassing van de jaarurennorm geen sprake is van een oproepovereenkomst, wordt de lage AWf-premie toegepast. Maar let op! De arbeidsovereenkomst moet wel voor onbepaalde tijd en schriftelijk overeengekomen zijn. De OSO-vraag (Onbepaalde tijd? Schriftelijk overeengekomen? Oproepovereenkomst?) moet met ja-ja-nee beantwoord worden om de lage AWf-premie toe te kunnen passen. Je betaalt nu de lage premie voor een totaal van € 449,28. Je voordeel is € 748.80

Risico jaarurennorm min-max contract

Stel dat op basis van het min-maxcontract de volgende bruto salarissen worden uitbetaald.

rekensom

En stel dat op basis van de jaarurennorm de volgende bruto maandsalarissen worden uitbetaald.

rekensom

Je risico is nu duidelijk zichtbaar. Stel dat de werknemer na de eerste zes maanden ontslag neemt. Je moet dan € 4.992,00 aan loon terug zien te krijgen. Aan de andere kant zal de werknemer in het tweede deel van het jaar het gevoel kunnen hebben veel te moeten werken zonder dat daar de bijbehorende beloning tegenover staat. Natuurlijk is het gebruikte voorbeeld extreem, maar zo is wel duidelijk welke risico's een jaarurennorm met zich meebrengt.

En let nog even op deze dingen van de jaarurensystematiek!

Wanneer de min- en max-uren dichter bij elkaar liggen, bijvoorbeeld 16-24, zou de jaarurennorm wel een gewenst resultaat, lage AWf-premie, kunnen hebben. Bij werknemers met een arbeidsovereenkomst met een vaste omvang van bijvoorbeeld 16 uur, die regelmatig een dag extra werken tegen uitbetaling, kan de jaarurennorm ook voorkomen dat de 130%-grens (30 proecnt meer verloonde uren dan contracturen) wordt overschreden, waardoor alsnog over het gehele loon de hoge AWf-premie moet worden betaald.

Conclusie jaarurennorm WAB

Het toepassen van de jaarurennorm biedt dus wel degelijk mogelijkheden om te voorkomen dat je een hoge AWf-premie moet betalen. De keus om de jaarurennorm aan een werknemer aan te bieden zal echter wel maatwerk zijn. Afhankelijk van benodigde uren en afhankelijk van de werknemer. Maak duidelijke afspraken met je werknemer en leg dit schriftelijk vast.

Salarisadministratie automatiseren

In de meer dan 40 jaar dat we als BCS actief zijn op het gebied van HRM software en salarisadministratie software hebben we vele miljoenen loonstroken voor werkende Nederlanders verzorgd en duizenden HR-afdelingen maandelijks ondersteund bij het verwerken van dit salaris en alle andere werkzaamheden die komen kijken bij het managen van de belangrijkste ‘assets’ van onze klanten: hun medewerkers.

Die ervaring en die opgedane kennis zorgen ervoor dat we in de positie zijn om je te adviseren over je HR-beleid en salarisadministratie. Ongeacht de grootte van je organisatie, ongeacht je branche.

Meer over salarisadministratie software

Salarisadministratie software

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?