close

Whitepaper: CO2 rapportageplicht voor werkgevers

CO2 registratie werkgevers

Vanaf 1 juli 2024 moeten Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers jaarlijks rapporteren over hun uitstoot door zakelijke ritjes en woon-werkverkeer. Dit noemen we de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Aanleiding voor deze nieuwe regeling is het Klimaatakkoord in 2019, dat weer afkomstig is uit het Klimaatverdrag van Parijs. Een verdrag waarin 195 landen hebben afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet met meer dan 2 graden mag stijgen tot 2050. Het uiteindelijke doel van deze registratieplicht is om in 2030 1 megaton CO2 gereduceerd te hebben. Wat is deze CO2 rapportageplicht precies? Geldt dit ook voor mijn bedrijf? En wat moet ik dan precies vanaf 1 juli 2024 gaan bijhouden? En vooral: hoe kan ik dat het beste bijhouden?

In dit whitepaper lees je onder andere:

  • Wat is de CO2 rapportageplicht voor werkgevers?
  • Feiten en cijfers over CO2 en persoonsgebonden mobiliteit
  • Wat dien je op welke manier te registreren?
  • Veelgestelde vragen over de CO2 rapportageplicht

Start vandaag nog met de CO2-rapportageplicht met de Quickscan!

Vanaf 1 januari 2024 moeten Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers jaarlijks rapporteren over hun uitstoot door zakelijke ritjes en woon-werkverkeer. Wat is deze CO2 registratieplicht precies? Geldt dit ook voor mijn bedrijf? En wat moet ik dan precies vanaf 1 januari 2024 gaan bijhouden? En vooral: hoe kan ik dat het beste bijhouden? Ontdek het in onze quickscan!

CO2-rapportage Quickscan

Wat is het doel van de CO2-rapportageplicht?

Het initiële doel achter de invoering van deze rapportageplicht is het verkrijgen van inzicht in de emissies van Nederlandse bedrijven, met als uiteindelijk streven een reductie van 1 megaton CO2 tegen 2030. Op dit moment worden er nog geen directe maatregelen of voorschriften opgelegd met betrekking tot de uitstoot van bedrijven. De focus ligt primair op het verkrijgen van transparantie, in de hoop dat Nederlandse bedrijven gemotiveerd zullen worden om duurzamer te opereren. In de komende jaren zal worden geëvalueerd of er positieve ontwikkelingen zijn in de cijfers. Met andere woorden, wordt er een gunstige trend waargenomen die suggereert dat het gestelde doel in 2030 wordt bereikt? Indien dat het geval is, zullen er geen individuele besparingsverplichtingen worden opgelegd. Echter, als blijkt dat het beoogde doel niet haalbaar is, behoudt de overheid het recht om bedrijven te verplichten bepaalde doelstellingen te behalen of een maximale norm te handhaven. Op dit moment is dit echter nog niet aan de orde.

Hoe begin ik als Nederlands bedrijf met deze rapportageverplichting?

We raden Nederlandse bedrijven allereerst aan om een grondige inventarisatie van hun CO2-uitstoot uit te voeren. Breng in kaart welke emissiebronnen er bestaan binnen jouw organisatie en in hoeverre deze nu al meetbaar zijn. Investeer ook direct in gemakkelijke verduurzaam maatregelen als hier een duidelijke aanleiding toe is. Wellicht kom je er tijdens de inventarisatie namelijk achter dat lang niet je gehele wagenpark altijd gebruikt wordt. Of misschien kom je erachter dat een aantal collega's de mogelijkheden voor een elektrische fiets met subsidie van de werkgever willen aanschaffen. Of wellicht vinden sommige structurele klantbezoeken altijd fysiek plaats terwijl er ook een duidelijke behoefte is om deze af en toe te vervangen door een online meeting. Door dit in kaart te brengen, denk je niet alvast na over hoe je dit kunt gaan registreren, maar ben je ook meteen al bewust bezig met eventuele verduurzamingsmaatregelen. Zorg voor ook bewustwording en betrokkenheid van medewerkers. Kunnen zij vaker thuiswerken? Of met het OV naar het werk komen? Maak CO2 uitstoot door persoonsgebonden mobiliteit bespreekbaar!

CO2 registratieplicht 1