close

Talent & Performance Management

Houd high potentials in het vizier met talent en performance management tools. BCS Talent is gebaseerd op de 9-box grid en brengt het individuele potentieel en prestaties van de medewerkers visueel in beeld. Dit maakt het mogelijk om een eenvoudig inzicht te krijgen op medewerkersniveau. De BCS Talent module is voornamelijk gericht op HR-managers, leidinggevende en recruitment afdelingen.

  • Check Icon Gebaseerd op 9-box grid van McKinsey
  • Check Icon In één oogopslag inzicht in prestaties en feedback
  • Check Icon Ondersteuning voor evaluatiegesprekken
  • Check Icon HR blijft in de lead

’Stilstand is achteruitgang’, is het gezegde. Als organisatie wil je daarom altijd bezig zijn met het stimuleren van je medewerkers en een omgeving creëren waar talent zich gewaardeerd en voldoende uitgedaagd voelt. Door inzicht maak je strategische personeelsplanning een onderdeel van je ontwikkelbeleid en kom je niet voor verassingen te staan wanneer onverwacht toch iemand besluit de organisatie te verlaten of langdurig ziek is.

Stuur op bedrijfsdoelstellingen en individuele prestaties met onze modules Talent & Performance Management.

Talent Management gebaseerd op de 9-box

Het door McKinsey ontwikkelde 9-box model, ook wel 9 grid model genoemd, is een matrix met negen niveaus, die potentieel en de prestaties van een medewerker weergeeft en bespreekbaar maakt. Het model geeft het potentieel aan van een medewerker in de scores laag, gemiddeld of hoog. Je toetst hiermee de competenties, maar tevens ook de ambities van de medewerker.

Flexibel

Het systeem is flexibel en gericht op snel kunnen toevoegen van feedback en additionele informatie over de medewerker. Dit resulteert in een compleet dossier op een laagdrempelige manier, zodat je altijd een compleet beeld hebt van de medewerker.

Onbeperkte feedback

BCS Talent maakt het mogelijk om feedback toe te voegen in verschillende vormen. Je kunt de uitgebreide en verschillende feedback inzien als geheel, of juist op onderwerpniveau.

Collegas praten Talent Module

Onderbouwing loon

Vraagt een werknemer om een loonsverhoging of wil je een medewerker extra belonen voor zijn inzet of ontwikkeling? Dan kan je als leidinggevende de BCS Talent Management tool inzetten ter onderbouwing van de keuzes. In één oogopslag heb je inzicht in de prestaties en feedback op individueel werknemersniveau.

Ondersteuning evaluatiegesprekken

De BCS Talent module kan dienen als input en snel inzicht bieden, zodat je onderbouwde evaluatiegesprekken kan voeren. Alle toegevoegde feedback heeft betrekking op actuele situaties en geeft direct inzicht in hoe de werknemer dagelijks presteert en functioneert.

Salarisverwerking

HR blijft in de lead

HR blijft in de lead en is de aanjager van het ontwikkelingsproces van de medewerkers. HR analyseert en kan gefundeerde keuzes maken voor de strategische personeelsplanning en ontwikkeling.

Ondersteund door de BCS Talent module, worden de resultaten tussentijds besproken met management, HR en andere betrokkenen.

Vraag jouw demo aan

Salaris administratie

Performance Management met 360 graden feedback

Het is bewezen dat de performance van een organisatie staat of valt met de mate waarin teamleden feedback krijgen van hun leidinggevenden. Met deze prestatiemanagementoplossing is het niet langer nodig om feedback op te sparen voor een jaarlijks evaluatiegesprek. Dit platform is een efficiënte manier voor individuele medewerkers en hun leidinggevenden om continu informele terugkoppelingen te geven.

Cloud based

Geen papieren meer die spoorloos raken, niet langer mappen klasseren of documenten inscannen voor elektronische bewaring. Waar je ook bent, de bedrijfsdoelstellingen en individuele prestaties zijn altijd en overal up-to-date te raadplegen via een gebruiksvriendelijk online platform.

Talent Module cloud based

Ontwikkelingsplan

Tweerichtingsverkeer tussen werknemer en werkgever maakt het mogelijk om samen vast te stellen waar de medewerker op dit moment staat in het bereiken van vooropgestelde objectieven of doelen. Is een opleiding, schouderklopje, promotie, salarisverhoging of bonus nodig? Dankzij de overzichtelijke tool, met wederzijdse feedback, worden deze belangrijke milestones niet over het hoofd gezien.

Retentie

Doordat medewerkers permanent toegang krijgen tot hun persoonlijke beoordelingsdocument, worden ze actief bij het beoordelingsproces betrokken. De individuele medewerker zit samen met de leidinggevende aan het stuur van zijn eigen beoordeling en loopbaan. Een transparant systeem met duidelijke verwachtingen helpt om medewerkers gemotiveerd aan boord te houden. Ook kan de HR-verantwoordelijke gemakkelijk ontwikkelbehoeften opvolgen via de tool en nagaan welk ontwikkelaanbod hier het beste bij past.

Vraag jouw demo aan

Collegas tijdregistratie urenregistratie planning