close

CO2-rapportageplicht
voor werkgevers

Vanaf 1 juli 2024 moeten organisaties met 100 of meer medewerkers jaarlijks rapporteren over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Wat moet je precies registreren en hoe ga je hiermee aan de slag? Bekijk de video waarin we uitleggen we wat de rapportageverplichting inhoudt en waar je rekening mee moet houden.

Gratis CO2-rapportage Quickscan
Wil je specifiek weten wat voor jouw organisatie van toepassing is in de voorbereiding op de CO2-rapportageplicht? Doe de gratis CO2-rapportage Quickscan en ontdek binnen 5 minuten hoe jij je kunt voorbereiden.

CO2-rapportage Quickscan

Ontdek binnen 5 minuten hoe jouw organisatie zich kan voorbereiden op de CO2-rapportageplicht.

Jouw organisatie valt momenteel niet onder de rapportageverplichting voor CO2-uitstoot met betrekking tot werkgerelateerde personenmobiliteit. Dit betekent dat je het komende jaar vrijgesteld bent van deze administratieve verplichting.

We raden je aan om jaarlijks de omvang van jouw organisatie te controleren. De grens voor rapportageplicht ligt momenteel bij organisaties 100 of meer medewerkers. De peildatum waarop je de grootte van je organisatie moet meten, is 1 januari van het kalenderjaar (met uitzondering van 2024, dan ligt deze eenmalig op 1 juli 2024).

Wil je alsnog meer weten over de CO2-rapportageverplichting, neem dan contact op met onze experts via Jeroen Beex: j.beex@bcs.nl of bel 088 - 123 28 28.
Jouw is organisatie is niet rapportageplichtig omdat er helemaal geen zakelijke personenmobiliteit is en hier ook geen administratie voor wordt gevoerd.
Je hebt aangegeven geen rapportage te willen ontvangen. Bedankt voor het gebruik maken van onze quickscan. Wil je alsnog meer weten over de CO2-rapportageverplichting, neem dan contact op met onze experts via Jeroen Beex: j.beex@bcs.nl of bel 088 - 123 28 28.
Je ontvangt het rapport met onze adviezen per mail.
Succes met de voorbereidingen op de CO2-rapportageplicht!
Wil je je antwoord wijzigen? Klik op het gegeven antwoord om terug te gaan naar de voorgaande vraag.

Door de Quickscan uit te voeren, geef je BCS HR Software toestemming om jouw gegevens vast te leggen. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het genoemde doel en verstrekken ze niet aan derden. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.

Wat is de CO2 registratieplicht voor werkgevers?

De CO2 rapportageplicht voor werkgevers houdt in dat Nederlandse werkgevers met 100 of meer werknemers moeten bijhouden hoeveel uitstoot zij veroorzaken door persoonsgeboden mobiliteit, bijvoorbeeld door regulier woon-werkverkeer en ritten naar afspraken. Als werkgever hoef je niet zelf je uitstoot te berekenen, maar geef je via een digitale tool door hoeveel afstand er wordt afgelegd, met welk type vervoermiddel en eventueel welk type brandstof. De overheid maakt met deze gegevens zelf een berekening hoeveel CO2 dit bedraagt. Het gaat hierbij alleen over de kilometers die worden gemaakt waarover een vergoeding wordt ontvangen of waarvoor een vervoermiddel beschikbaar wordt gesteld.

Wat is het doel van de rapportageverplichting?

Het eerste doel van deze rapportageverplichting is het vergaren van inzicht in de uitstoot van Nederlandse bedrijven. Uiteindelijk moet dit leiden tot een reductie van 1 megaton CO2 in 2030. Er komen in eerste instantie dus nog geen maatregelen en regels voor de uitstoot van bedrijven. Het gaat puur om inzicht en de hoop dat Nederlandse bedrijven daardoor willen verduurzamen. De komende jaren wordt er gekeken of de cijfers beter worden. Met andere woorden: is er een positieve trend te zien waarvan we verwachten dat het doel in 2030 behaald wordt? Dan zijn individuele besparingsverplichtingen niet nodig. Mocht blijken dat dit doel niet haalbaar is, kan de overheid bedrijven verplichten om aan bepaalde doelstellingen of een maximum norm te voldoen. Dat is voor nu dus nog niet het geval.

Wat is werkgebonden personenmobiliteit?

Werkgebonden Personenmobiliteit houdt precies in wat de naam ons al verteld. Het gaat om alle mobiliteit van personen die nodig is voor het uitvoeren van zijn of haar werk. Dat houdt dus zowel het reguliere woon-werkverkeer in om iedere dag op locatie te komen, als de zakelijke ritten die nodig zijn voor bijvoorbeeld afspraken of klantbezoeken. Het maakt hierbij niet uit met welk vervoermiddel de werknemer zich verplaatst.

Wat is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit komt voort uit het Klimaatakkoord met als doel het reduceren van CO2-uitstoot afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Het uiteindelijke doel is om de gemiddelde uitstoot per zakelijke reizigerskilometer vanaf 1 januari 2026 niet hoger te houden dan 96 gram CO2 per kilometer. Dit zou dan leiden tot een reductie van CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Dat komt neer op 1 megaton reductie.

Rapportageplicht voor werkgevers

Wat dien je op welke manier te registreren?

Je hoeft dus niet zelf de CO2-uitstoot te berekenen en te registreren. Hiervoor is de overheid een digitale tool aan het bouwen. Als werkgever geef je het totaal aantal kilometers per type voertuig (auto, trein, scooter, etc.) en type brandstof (diesel, benzine, etc.) van jouw werknemers door en of dit zakelijke kilometers of woonwerk kilometers betreft. De overheid maakt dan op basis van verschillende formules een berekening van de totale CO2-uitstoot personenmobiliteit en koppelt dit naar je terug.

In de registratie dien je in ieder geval de volgende onderdelen mee te nemen: - Algemene NAW-gegevens van de werkgever - Jaarkilometers woon-werkmobiliteit - Jaarkilometers zakelijke mobiliteit - Jaarkilometers van mobiliteit zonder CO2-uitstoot, bijvoorbeeld met de fiets - Gebruikte vervoersmiddelen (OV, fiets, te voet, bromfiets/scooter, motorfiets, auto) - Indien auto, bromfiets/scooter, motorfiets: type brandstof - Aantal reizigerskilometers op jaarbasis

Woon-werkverkeer

Over het algemeen zal woon-werkverkeer het gemakkelijkst zijn om te berekenen en te registreren. Het adres van de werknemer, het aantal dagen dat hij of zij reist en het type vervoermiddel waarmee dit wordt gedaan kan namelijk gemakkelijk worden uitgevraagd in een enquėte of via een andere vorm. Toch zitten er wat haken en ogen hieraan. Zo gaat lang niet iedere werknemer meer elke dag naar kantoor of naar het werk, nu hybride werk de norm is geworden binnen veel bedrijven. Bovendien kan een werknemer ervoor kiezen om de ene dag met de auto naar kantoor te komen, en een andere dag toch het OV te pakken.

Zakelijke mobiliteit

Voor zakelijke mobiliteit, dan hebben we het bijvoorbeeld over reiskilometers voor klantbezoeken of andere afspraken, is het moeilijker om dit goed bij te houden. Waar in woon-werkverkeer een patroon zit, is dit bij zakelijke mobiliteit niet het geval. Dit verschilt vaak per week per werknemer. Kijk daarom eerst naar eventuele oplossingen waarbij je de werknemer nog niet nodig hebt. Gaan je werknemers met het OV naar zakelijke afspraken? Dan kun je wellicht de benodigde informatie halen uit systemen van de vervoerders, omdat zij met een zakelijk abonnement rijden. Of heb je een leaseauto beschikbaar voor zakelijke mobiliteit? Dan kun je wellicht de data ophalen bij de leasemaatschappij. Het is belangrijk om nu al in contact te komen met je leveranciers hierin, zodat je kunt kijken wat er mogelijk is en waar zij kunnen helpen.

CO2 registratieplicht voor werkgevers

Meer informatie over de rapportageplicht lees je in ons whitepaper