close

Alles over de transitievergoeding in 2024

Transitievergoeding BCS
Afscheid nemen van een werknemer is geen leuke gebeurtenis, zeker niet wanneer het een ontslag betreft. Naast de emotionele impact van een ontslag op een werknemer, kan het ook financiële gevolgen hebben voor de werkgever, in de vorm van een transitievergoeding. In dit HR Topic leggen we uit wat dit inhoudt en waar je als werkgever aan moet denken.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde financiële vergoeding aan een werknemer die ontslagen wordt of waarvan het tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd. Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van het baanverlies en om de werknemer te steunen in de overstap – oftewel transitieperiode – naar een nieuwe baan. De transitievergoeding wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd.

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is voor alle werknemers van toepassing vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, onafhankelijk van wat voor contract de werknemer heeft. Tevens maakt het niet uit op welke manier de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; door opzegging van de werkgever na toestemming van UWV, ontbinding door de kantonrechter of door een tijdelijk contract niet te verlengen.

Beëindigt een werknemer zelf het contract? Dan is een transitievergoeding slechts in enkele gevallen van toepassing, bijvoorbeeld door nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, zoals seksuele intimidatie of discriminatie.

Transitievergoeding 2022 BCS

Er zijn enkele omstandigheden waarbij een transitievergoeding niet verplicht is, namelijk:

  • Wanneer het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd of wanneer er een beëindigingsovereenkomst zonder transitievergoeding wordt afgesproken.
  • Wanneer de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt.
  • Wanneer de werknemer vanwege de pensioenleeftijd wordt ontslagen of wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld, bijvoorbeeld in het geval van diefstal.
  • Wanneer de werkgever failliet wordt verklaard, uitstel van betaling heeft ontvangen of in de schuldsanering zit.
  • Wanneer er in de CAO een soortgelijke vergoeding is opgenomen, zoals een wachtgeldregeling.
  • Wanneer de werknemer een verlening van een gelijkwaardig of beter contract weigert.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding in 2024?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het bruto salaris en het aantal dienstjaren. Zoals aangegeven, wordt de transitievergoeding opgebouwd vanaf de eerste werkdag, waarbij de proeftijd ook meetelt. De vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal €94.000 bruto. Of, als het jaarsalarishoger is, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Een werknemer heeft recht op:

  • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar
  • 1/36 bruto maandsalaris per gewerkte maand over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst, of wanneer de werknemer korter dan één jaar in dienst is

Denk daarbij ook aan de vakantietoeslag en andere toeslagen die mogelijk van toepassing zijn, zoals bonussen, winstuitkeringen of eindejaarsuitkeringen. Indien het loon uit een deel provisie bestaat, geldt het gemiddelde per maand gezien over de afgelopen 12 maanden voor ontslag.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding 2024

Aan de hand van een rekenvoorbeeld laten we zien hoe bovenstaande informatie in de praktijk wordt toegepast. We gaan in dit voorbeeld uit van:

  • Een arbeidsovereenkomst van 7 jaar en 3 maanden
  • Een bruto maandsalaris van €3.200,- excl. vakantiegeld

We berekenen eerst de vergoeding over het aantal volledig gewerkte jaren:
volledig gewerkte jaren x 1/3 x bruto maandsalaris
1/3 van (€3.200 + (0,08 x €3.200)) x 7 jaar = €8.064,-

Vervolgens berekenen we de vergoeding voor de overige 3 maanden (oftewel 1/4 dienstjaar):
(bruto loon / bruto maandsalaris) x ((1/3 x bruto maandsalaris)/12)
(€10.368 / €3.456) x ((1/3 x €3.456)/12) = €288,-


De transitievergoeding bedraagt in dit geval €8.064,- + €288,- = €8.352,-

Wat kost een werknemer BCS blog

Maximale hoogte transitievergoeding

Om een te grote financiële last bij de werkgever te voorkomen, is er een maximale hoogte voor de transitievergoeding vastgesteld. Dit maximum wordt jaarlijks aangepast en bedraagt in 2024 €94.000. Wanneer het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan de vergoeding, wordt de transitievergoeding bijgesteld naar maximaal één bruto jaarsalaris.

Bijzondere situaties

De hoogte van de transitievergoeding kan ook afhankelijk zijn van bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer een werknemer minder gaat werken op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding geldt dan enkel voor het aantal uren dat wordt gekort. De werknemer moet dan minimaal 20% minder gaan werken en deze aanpassing mag niet tijdelijk zijn.

Wanneer de werknemer ziekgemeld is op het moment van ontslag, wordt uitgegaan van het normale, laatstverdiende bruto maandsalaris.

Man zit vermoeid en ziek op bed

Transitievergoeding berekenen?

Om werkgevers te ondersteunen, biedt de Rijksoverheid een rekenhulp voor het berekenen van de transitievergoeding. Zo kun je in één oogopslag zien wat de hoogte van de transitievergoeding is en wat dit voor gevolgen voor de personeelskosten heeft. Vervolgens zorgt de HR Software van BCS voor een juiste berekening voor de Belastingdienst en lever je het heel eenvoudig aan, zonder een dienstverband aan te hoeven maken. Wil je er graag meer over weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs en vraag een vrijblijvende demo aan!