close

Werkbeleving tijdens thuiswerken

Werkbeleving tijdens thuiswerken bcs
Werkbeleving omvat de wijze waarop een persoon zijn of haar werk beleeft. Enkele factoren van werkbeleving zijn motivatie, betrokkenheid, samenwerking, cultuur of persoonlijke groei. In een tijd waarin de manier van werken en samenwerken flink is veranderd, is informatie over werkbeleving minstens net zo interessant als informatie over verzuim of andere informatie.

Door de afgekondigde lockdown medio maart 2020 werd de economie abrupt tot stilstand gedwongen. Thuiswerken werd plots de norm, wat veel aanpassingen vroeg van medewerkers. Zowel op logistiek gebied (hoe richt ik een goede thuiswerkplek in?) als op emotioneel gebied (wanneer zie ik mijn collega’s weer?) kwamen uitdagingen naar voren. Inmiddels is de huidige situatie van thuiswerken als norm onveranderd en werkt een groot deel van de werknemers al bijna een jaar vanuit huis. Tijd om extra aandacht te besteden aan de gevolgen voor de werkbeleving tijdens thuiswerken.

Werknemers voelen effecten van corona pandemie

Uit onderzoek van Willis Towers Watson onder 100.000 respondenten wereldwijd sinds maart 2020, blijkt dat werknemers de emotionele gevolgen van de coronacrisis sterk voelen. Zo voelt ruim 92% een bepaalde mate van angst vanwege het coronavirus, waarbij 55% een gemiddeld of hoger niveau van angst aanduidt. Ook is slechts 32% van de respondenten van mening dat ze thuiswerken goed kunnen combineren met andere verantwoordelijkheden.

Ook Tilburg University deed een onderzoek onder haar eigen medewerkers naar het werk en welzijn tijdens de coronacrisis (juni, 2020). Daaruit bleek onder andere dat mannen meer effect van de coronacrisis op het werk ervaren dan vrouwen. Andere interessante punten zijn:

  • Werknemers met kinderen ervaren meer effect van de coronacrisis op hun werk in vergelijking tot werknemers zonder kinderen.
  • Medewerkers met kinderen en vrouwen geven vaker aan last te hebben van zorgtaken en/of thuisonderwijs dan medewerkers zonder kinderen en mannen.
  • Isolatie/gebrek aan sociaal contact, vermoeidheid en gebrek aan structuur komt het meest voor in de leeftijdscategorie 34 of jonger.
  • 28% van de respondenten geeft aan werktijd en privétijd niet of onvoldoende te kunnen scheiden.

Werkbeleving en betrokkenheid verbeteren bij thuiswerkers

We kunnen dus voorzichtig vaststellen dat de coronapandemie niet alleen economisch, maar ook zeker emotioneel gevolgen heeft voor werknemers. Mentale gezondheid is belangrijk om gedurende de dag productief te blijven en je enthousiast in te zetten voor een werkgever. Het ondersteunen van werknemers tijdens thuiswerken, op het gebied van de juiste apparatuur en werkplek, maar ook op persoonlijk gebied, helpt de werkbeleving en betrokkenheid positief te stimuleren. We geven je hieronder enkele tips hoe je dit kunt aanpakken.

Werkbeleving tijdens het thuiswerken bcs

Vijf tips om werknemers te ondersteunen en betrokkenheid te vergroten:

  • Bel je werknemers of collega’s via een videoverbinding in plaats van regulier bellen. Bellen wordt een stuk persoonlijker als je elkaars gezicht kunt zien. Ook kun je tijdens een videoverbinding de lichaamstaal van een persoon zien.
  • Ga een persoonlijk gesprek aan. Vraag als leidinggevende niet alleen hoe de werkzaamheden gaan, maar ook hoe het met de persoon zelf gaat en hoe h/zij zich voelt.
  • Vier successen. Laat medewerkers meegenieten zodra er een succes wordt behaald. Wanneer collega’s niet allemaal tegelijk op kantoor zijn, kunnen ze belangrijke momenten missen. Neem in een teammeeting bijvoorbeeld ook de tijd om successen uit te meten en complimenten te geven aan het team.
  • Toon dankbaarheid met een klein presentje, bijvoorbeeld een handgeschreven kaartje of een lekkernij voor in huis. Voor de thuiswerkers met kinderen kan een leuk kleurboek met potloden al een persoonlijk presentje zijn. Het hoeft niet van grote waarde te zijn, maar geef je collega’s het gevoel dat je aan ze denkt.
  • Ook fysieke gezondheid blijft belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van een ergonomische werkhouding. Stimuleer een juiste zithouding of het inrichten van een goede thuiswerkplek.

De komende tijd zal thuiswerken nog steeds de norm blijven. Help je werknemers daarom verder met bovenstaande tips om de werkbeleving tijdens thuiswerken positief te stimuleren. Heb je vragen over hoe onze HRM software kan bijdragen aan jouw personeelsbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.