close

Prinsjesdag: Wat verandert er op HR-gebied in 2023?

Prinsjesdag 2023
Aankomende week, dinsdag 20 september 2022, is het Prinsjesdag. Met het voorlezen van de troonrede vertelt de koning alle plannen en maatregelen voor 2023. Veel van deze plannen zijn in de weken of zelfs maanden voor Prinsjesdag al bekend gemaakt. In aanloop naar deze dag hebben wij dus alvast gekeken naar welke zaken veranderingen teweeg zullen brengen voor salarisprofessionals of professionals werkzaam binnen de HR. In dit HR Topic hebben we deze op een rijtje gezet.

Disclaimer: dit artikel is geschreven in aanloop naar Prinsjesdag 2022. Mocht tijdens Prinsjesdag blijken dat bepaalde zaken of maatregelen toch anders zijn, zullen we dit artikel updaten.

Minimumloon gaat per 1 januari 2023 met 10% omhoog

Door het minimumloon te verhogen wil het kabinet stimuleren om te werken. Daarom voeren ze voor het eerst sinds de oprichting van het minimumloon in 1969 een extra verhoging in. Deze is dus aanvullend op de reguliere verhoging die jaarlijks op zowel 1 januari als 1 juli wordt doorgevoerd. Eerder werd gesproken over een stapsgewijze (in drie jaar) verhoging met 2,5% per jaar. De laatste geluiden zeggen echter zelfs dat het minimumloon per 2023 in een keer met 10% omhoog gaat. Ook andere uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand, zullen met 10% stijgen.

De onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding gaat omhoog

Door hoge energie- en brandstofprijzen zijn de huidige vergoedingen rondom reiskosten en thuiswerken niet meer in verhouding. Daarom heeft het kabinet besloten om deze te verhogen. De reiskostenvergoeding ligt nu op 19 cent per gereisde kilometer. Dit wordt verhoogd naar 21 cent in 2023 en naar 23 cent in 2024.

De onbelaste thuiswerkkostenvergoeding gaat waarschijnlijk stijgen naar 2,13 euro per dag. Momenteel is dit maximaal 2 euro per dag.

Verduidelijking lage WW-premie en oproepovereenkomst

Als werkgever draag je WW-premie af voor je medewerkers. Dit kan in het hoge of het lage tarief. Er zijn wat verduidelijkingen aangebracht rondom de tarieven en voorwaarden om te voldoen aan de lage WW-premie. De lage premie is van toepassing als een arbeidscontract vast is, op papier staat, geen oproepcontract is en geen verschillende arbeidsomvangen bevat.

Veranderingen AOW en ziekte

Medewerkers in de AOW-leeftijd die ziek zijn maar wel nog in dienst zijn (bijvoorbeeld omdat ze zelf beslissen nog even door te werken of ziek worden in hun laatste tijd als werknemer), hebben nu nog recht op 13 weken loondoorbetaling. Vanaf 2023 gaat dit veranderen en hoeft een werkgever slechts zes weken loon door te betalen. Voor medewerkers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, blijft het recht op 104 weken loondoorbetaling staan.

Verlaging inkomstenbelasting eerste schijf en meer arbeidskorting

Werknemers (met name de lagere inkomens) zullen meer profiteren omdat de inkomstenbelasting in schijf 1 omlaaggaat. Bovendien komen er wat wijzigingen in de hoogte van de arbeidskorting wat er ook voor zorgt dat zij minder belasting hoeven te betalen.

Kinderopvang toeslag niet meer afhankelijk van gewerkte uren

Momenteel is de hoogte van de kinderopvang toeslag afhankelijk van hoeveel uren de ouder(s) werken. In 2023 telt deze factor niet langer mee. Hiermee moet het systeem wat de berekeningen maakt en toeslagen uitkeert vereenvoudigd worden.

30% regeling wordt beperkt tot Balkenendenorm

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te komen werken, kunnen profiteren van de 30% regeling. Dit houdt in dat een gedeelte van hun loon (maximaal 30%) onbelast kan worden uitgekeerd. Vanaf 2023 is deze regeling alleen toepasbaar bij inkomens tot de Balkenendenorm (216.000 euro in 2022). Er wordt wel een overgangsregeling van drie jaar ingevoerd.

Hybride werken grenswerkers

Grenswerkers (mensen die in Nederland werken maar net over de grens in België of Duitsland wonen) kunnen negatieve fiscale gevolgen en problemen rondom sociale verzekeringen ondervinden als zij thuiswerken. Aan deze negatieve gevolgen wil het kabinet iets doen om hybride werken ook voor hen mogelijk te maken. Hoe dit er precies gaat uit zien in de toekomst, is nog niet duidelijk. In ieder geval kunnen zij tot 2023 nog thuiswerken en is Nederland druk in gesprek met België en Duitsland om een structurele oplossing te vinden.

Wet ‘Werken waar je wilt’

De wet ‘Werken waar je wilt’ houdt in dat een medewerker ten alle tijden een verzoek mag doen om niet alleen de arbeidstijden, maar ook de arbeidsplaats aan te passen. Hierdoor krijgen medewerkers meer vrijheid om flexibel om te gaan met de balans tussen werken op locatie en werken thuis of op een andere plek. Eerder schreven wij in een artikel al over hybride werken en deze wet ‘Werken waar je wilt’.

Collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen afgeschaft

De collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen zal in 2023 verdwijnen. Collectieven zelf mogen gewoon blijven bestaan, maar de korting die hieraan verbonden was is niet meer toegestaan. Voor werkgevers die gebruik maken van een collectieve zorgverzekering voor hun werknemers, is het belangrijk om tijdig in gesprek te gaan met de verzekeringsmaatschappijen om nieuwe afspraken te maken.

Wet breed offensief

De Tweede Kamer heeft de Wet breed offensief aangenomen. Deze wet moet het voor mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen, gemakkelijker maken om werk te vinden. Werkgevers worden onder de nieuwe wet meer geholpen om mensen met een arbeidsbeperking een duurzame werkplek te bieden. Een aantal maatregelen zijn bijvoorbeeld veranderende regels rondom de loonkostensubsidie en bredere mogelijkheden voor begeleiding op maat.

Wet toekomst pensioenen

Het Pensioenakkoord werd aangenomen in 2019. Sindsdien is de regering druk bezig geweest om vorm te geven aan dit akkoord. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, zal ons pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023 veranderen onder de ‘Wet toekomst pensioenen’. Een grote verandering hierin is dat we gaan werken met een vlakke premie: iedereen binnen een pensioenregeling, ongeacht de leeftijd, betaalt hetzelfde premiepercentage.

CO2 uitstoot werk gerelateerde mobiliteit

Een aantal plannen die op Prinsjesdag bekend gemaakt zullen worden, hebben betrekking op duurzaamheid en het klimaat. Zo wordt het bijvoorbeeld verplicht voor grote werkgevers op vanaf 1 januari 2023 jaarlijks te rapporteren over de werk gerelateerde personenmobiliteit van het vorige kalender jaar. Het gaat dan om zowel woon-werk verkeer als om zakelijke ritjes waarbij sprake is van een vergoeding.

Bijtelling elektrische auto’s

Daarnaast zijn er wat wijzigen rondom de bijtelling voor elektrische auto’s. Deze waren al langer bekend, maar zijn wel belangrijk om nogmaals te benoemen. Het kortingstarief en normaal tarief blijft in 2023 gelijk aan 2022: 22% normaal tarief en 16% kortingstarief. Wat wel gaat wijzigen is de maximale cataloguswaarde van de auto waarvoor het kortingstarief mag gelden. Dit zakt namelijk naar 30.000 euro (35.000 euro in 2022).

Uitbetalingen aan derden

Het komt soms voor dat je uitbetalingen doet aan personen die niet bij je in dienst zijn én die geen zelfstandig ondernemer zijn. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van een spreker op een evenement of personen die kleine klusjes uitvoeren. Je moet deze gegevens nu op een nieuwe, vereenvoudigde manier aanleveren.

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Het is belangrijk om tijdig na te gaan of en welke van deze voorgestelde plannen en maatregelen effecten hebben op jouw bedrijf of organisatie. In onze andere HR Topics en blogs kun je verder lezen over belangrijke en gerelateerde onderwerpen. Bovendien kun je je inschrijven op onze artikelen, zo ontvang je relevante informatie of nieuws automatisch in je mailbox. Ben je benieuwd hoe HR-software je kan helpen bepaalde processen te automatiseren of te vereenvoudigen? Vraag dan nu een vrijblijvende demo aan met een van onze experts.