close

Nieuwe wetswijzigingen per 1 juli 2021

Rechtsgeldige Digitale handtekening arbeidsovereenkomst

Niet alleen aan het begin van het jaar, maar ook halverwege het jaar staan er een aantal nieuwe wetten en regels voor de deur. Een aantal daarvan zijn belangrijk om rekening mee te houden in jouw HR strategie of salarisadministratie. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Rechtsgeldige Digitale handtekening arbeidsovereenkomst

Stijging van het minimumloon

Op 1 juli stijgt het minimumloon voor medewerkers vanaf 21 jaar met ruim €16,-. Je bent als werkgever wettelijk verplicht om het minimumloon te betalen en je dient dus goed op de hoogte te zijn om dit tijdig door te voeren. Het minimumloon bij fulltime dienstverband per 1 juli 2021 is:

  • €1701,- bruto per maand
  • €392,55 bruto per week
  • €78,51 per dag

Is er een CAO van toepassing op jouw organisatie of branche? Let dan ook op dat de CAO lonen meestijgen met het minimumloon.

Verlenging onbelaste reiskostenvergoeding

We schreven er al eerder een blog over: het Besluit noodmaatregelen coronacrisis, waarmee je als werkgever de vaste reiskostenvergoeding onbelast mag blijven uitbetalen, is verlengd tot 1 oktober 2021 in plaats van 1 juli 2021. Dit houdt in dat de “corona thuiswerkdagen” tot 1 oktober meegenomen mogen worden als reisdagen. Lees hier meer wat dit voor jou inhoudt.

Reiskostenvergoeding werkgevers

Vakantiedagen vervallen

De wet stelt dat werknemers binnen anderhalf jaar hun opgebouwde vakantiedagen moeten opnemen. Dat betekent dat per 1 juli de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd, komen te vervallen. Let wel op, binnen de CAO kan een andere vervaltermijn zijn afgesproken.

Verblijfsregeling belangrijk personeel startups

Vanaf 1 juni 2021 geldt er een nieuwe regeling waarmee startups eerder een verblijfsvergunning kunnen aanvragen voor buitenlands personeel. Een van de eisen is dat het personeel een basis salaris in combinatie met aandeel in het bedrijf ontvangt. Daarnaast mag de startup uit maximaal 15 personeelsleden bestaan. Dankzij deze regeling krijgen startups meer kans om te groeien.

WW-premie wordt verlaagd

Per 1 augustus 2021 gaan zowel de lage als hoge WW-premie omlaag. Deze verlaging wordt ingezet om de achterliggende doelstellingen van de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting), waarvoor een voorstel tot intrekking is ingediend bij de Tweede Kamer, toch zoveel mogelijk te realiseren.

De lage WW-premie, welke geldt over het loon van werknemers met een vast contract, wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. De hoge WW-premie, geldend over het loon van andere werknemers, wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%

Bewaartermijn personeelsdossiers BCS

Jouw salarisadministratie altijd up-to-date

Wij staan graag voor je klaar om je op de hoogte te houden van alle wijzigingen in wet- en regelgeving. Door het uitbesteden van je salarisadministratie aan BCS hoef je je geen zorgen meer te maken om administratieve taken en versplinterde documentatie: wij doen het voor je. Zo verzorgen wij de salarisverwerking, verzending van loonaangiftes naar de Belastingdienst, pensioen aanlevering én signalering van collectieve cao-wijzigingen inclusief doorvoering. Zo houd je tijd over en kun je je richten op de core business van jouw organisatie!