close

Aof-premie 2024: Alles wat je moet weten

Aof premie 2024

Ook dit jaar zijn er weer veranderingen zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheidsfondsen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Aof-premie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en herberekend. Maar hoe werkt dit precies, geldt voor jou het lage of hoge tarief en wat betekent dit voor jou als werkgever? In deze blog lees je alles wat je hierover moet weten.

Aof premie 2024

Wat is de Aof-premie?

Aof staat voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Mensen die volledig arbeidsongeschikt of langdurig ziek zijn ontvangen vanuit dit fonds een uitkering. De Aof-premie is onderdeel van de loonheffingen die je als werkgever moet betalen, zoals de loonbelasting, premies werkgeversverzekeringen, volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De Aof-premie is dus verplicht.

Moet ik een lage of hoge Aof-premie betalen?

Of jouw Aof-premie hoog of laag is, is afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf. Deze grootte wordt bovendien bepaald op basis van de situatie van 2 jaar geleden. Heb je als werkgever in 2022 een loonsom die gelijk is aan of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer in dat kalenderjaar, dan ben je een kleine werkgever. Voor 2024 ligt de grens op €942.500. Is het premieplichtig loon groter dan geldt de hoge Aof-premie.

Over de volgende uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen is een werkgever altijd de hoge premie Aof verschuldigd:

  • uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
  • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  • het loon uit een WSW-dienstbetrekking;
  • wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

Is AOF hetzelfde als WAO?

Hoewel beide termen betrekking hebben op arbeidsongeschiktheid, zijn de Aof-premie en de WAO niet hetzelfde. De Aof-premie wordt betaald door werkgevers ter financiering van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) regelt devoorwaarden en hoogte van de uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers.

Aof-premie regels in 2024

De Aof-premie wordt ieder jaar weer opnieuw vastgesteld. Vergeleken met 2023 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Kleine werkgevers: 6,18% in plaats van 5,82%
  • Middelgrote en grote werkgevers: 7,49% in plaats van 7,11%

De premielast Aof is voor kleine werkgevers dus iets minder gestegen dan voor grote werkgevers.

Het idee achter de premiedifferentiatie Aof is dat kleine werkgevers lagere premies betalen. Op deze manier blijft er geld over om te besteden aan bijvoorbeeld het doorbetalen van salaris bij medewerkers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Hoe kun je je voorbereiden premiewijziging?

Zorg ervoor dat je bij het opstellen van financiële planning rekening houdt met de mogelijkheid dat de Aof-premie hoger of lager kan worden. Hou er ook rekening mee dat wanneer je als kleine organisatie gaat groeien er kans is dat je boven de loongrens komt en je onder het hoge premieregime komt te vallen. Op deze manier kun je je beter voorbereiden op eventuele toekomstige verplichtingen. Daarnaast is het verstandig om met financiële adviseurs te praten om advies in te winnen.

Vanuit BCS HR Software staan we altijd voor je klaar voor het beantwoorden van vragen en om te sparren over andere strategieën om de impact op jouw bedrijfsfinanciën te minimaliseren.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

Preview:

Als werkgever heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder het correct omgaan met overuren en het uitbetalen hiervan. Maar hoe werkt dit precies, welke regels zitten hier aan vast en welke opties heb je allemaal? Met de juiste kennis kun je een eerlijke en transparante werkomgeving creëren voor je werknemers. In deze blog zetten we daarom alles wat je moet weten over het uitbetalen van overuren voor je op een rij.

Overuren uitbetalen: Alles wat je als werkgever moet weten

• Blog maart 18, 2024

Preview:

Ook dit jaar zijn er weer veranderingen zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheidsfondsen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Aof-premie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en herberekend. Maar hoe werkt dit precies, geldt voor jou het lage of hoge tarief en wat betekent dit voor jou als werkgever? In deze blog lees je alles wat je hierover moet weten.

• Blog maart 18, 2024

Aof-premie 2024: Alles wat je moet weten

• Blog maart 5, 2024

Preview:

In de volksmond heet het nog altijd de loonbelastingverklaring, de echte naam is opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen die nodig zijn voor het inhouden van de loonheffingen. Hoe vul je de opgave gegevens voor de loonheffingen precies in en waarom is deze verklaring zo belangrijk? In deze blog zetten we alles voor je op een rij.

• Blog maart 5, 2024

Loonbelastingverklaring: Wat is het en hoe vul je het goed in?