Per 1 januari kan de thuiswerkvergoeding als Gericht Vrijgesteld voor de werkkostenregeling worden aangemerkt. Hierdoor is een gecombineerde vergoeding voor thuiswerk en reiskosten woonwerk, op basis van het forfait, mogelijk. In deze blog laten we aan de hand van handige rekenvoorbeelden zien hoe de nieuwe berekening in zijn werk gaat.

Wanneer een medewerker een vast aantal dagen thuiswerkt en een vast aantal dagen op de zaak werkt, kun je voor beiden een vaste vergoeding op basis van forfait verstrekken. Het voordeel van zo’n vaste forfaitaire vergoeding is dat je deze niet hoeft stop te zetten tijdens vakantie of kortdurende ziekte. Hoe bereken je zo’n forfaitaire vergoeding?

Reiskostenvergoeding op basis van het reiskostenforfait

Het forfait gaat ervan uit dat een fulltimer 5 dagen per week werkt en minimaal 128 dagen per jaar op de zaak werkt. Is dit het geval, dan mag je de reiskosten berekenen op basis van 214 dagen.

Thuiswerkvergoeding op basis van forfait

De hoogte van de vergoeding bedraagt een vast forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuiswerkdag. De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

De dagen geldend bij het reiskostenforfait zijn ook van toepassing voor de berekening van de vaste thuiswerkvergoeding.

Deze vergoedingen zijn beide Gericht vrijgesteld voor de Werkkostenregeling.

Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden laten we zien hoe je de vaste vergoedingen berekent:

BCS Blog Thuiswerkvergoeding 2022 berekeningen

Voorbeeld 1:

Een fulltime medewerker werkt 3 dagen op kantoor en heeft 2 vaste thuiswerkdagen. De reisafstand woon-werk is 10 kilometer.

De reiskostenvergoeding mag voor ten hoogste 129 dagen ( 3 / 5 x 214 dagen) worden berekend. Dus (2 x 10 km (heen- en terugreis)) x € 0,21 (vrijgesteld bedrag per km) x 129 dagen = € 541,80 per jaar = € 45,15 per maand.

De thuiswerkvergoeding mag worden berekend voor ten hoogste 86 dagen (2 / 5 x 214 dagen). Dus € 2,- (vrijgestelde thuiswerkvergoeding) x 86 dagen = € 172,00 per jaar = € 14,33 per maand

Terugwerkende Kracht Weken

Voorbeeld 2:

Een parttime medewerker (80%) werkt 3 dagen op kantoor en heeft 1 vaste thuiswerkdag. De reisafstand woon-werk is 10 kilometer.

In dit geval mag een vaste forfaitaire vergoeding worden gegeven over in totaal maximaal 171 dagen (80% van 214).

Voor de reiskostenvergoeding is dat in dit geval dan voor maximaal 129 dagen ( 3 / 4 x 171 dagen).

Dus (2 x 10 km (heen- en terugreis)) x € 0,21 (vrijgesteld bedrag per km) x 129 dagen = € 541,80 per jaar = € 45,15 per maand.

Voor de ene dag thuiswerken mag een vergoeding op ten hoogste 43 dagen (1 / 4 x 171 dagen) worden gegeven. Dus € 2,- (vrijgestelde thuiswerkvergoeding) x 43 dagen = € 86,00 per jaar = € 7,17 per maand.

Thuiswerkvergoeding 2022 BCS

Voorbeeld 3:

Een parttime medewerker (80%) werkt 2 dagen op kantoor en heeft 2 vaste thuiswerkdagen. De reisafstand woon-werk is 10 kilometer.

In dit geval mag een vaste forfaitaire vergoeding worden gegeven over in totaal maximaal 171 dagen (80% van 214).

Voor de reiskostenvergoeding is dat in dit geval dan voor maximaal 86 dagen ( 2 / 4 x 171 dagen).

Dus (2 x 10 km (heen- en terugreis)) x € 0,21 (vrijgesteld bedrag per km) x 129 dagen = € 541,80 per jaar = € 45,15 per maand.

Voor de twee dagen thuiswerk mag ook een vergoeding worden gegeven op ten hoogste 86 dagen (2 / 4 x 171 dagen). Dus € 2,- (vrijgestelde thuiswerkvergoeding) x 86 dagen = € 172,00 per jaar = € 14,33 per maand.

Let op: Omdat je bij de berekening van het aantal dagen waarop je ten hoogste de vergoeding mag ontvangen naar boven mag afronden, kom je nu op 215 dagen uit (128,4 dagen en 85,6 dagen wordt 129 dagen en 86 dagen)

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.