Werkgevers mogen onder bijzondere voorwaarden de werktijd van werknemers verkorten. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een brand, een epidemie (zoals met het coronavirus) of extreme omstandigheden zoals een aardbeving, strenge vorst of overstroming. In principe gaat het om onvoorziene omstandigheden die grote invloed hebben op de werkzaamheden binnen je bedrijf. Bij werktijdverkorting blijven werknemers gewoon in dienst bij de werkgever en het inkomen van hen blijft gelijk. Het resterende deel wordt namelijk door het UWV betaald.

Wat zijn de regels van werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is toegestaan als jouw organisatie:

  • tenminste 20% minder aan werkzaamheden heeft dan in de normale situatie
  • hiermee te maken heeft voor een periode van 2 tot 24 weken

Voor wie geldt de werktijdverkorting?

Werkgevers hebben meestal voor werknemers een loondoorbetalingsplicht. Voor de werknemers bij wie dat het geval is, geldt de werktijdverkorting. Het geldt niet voor personeel dat bijvoorbeeld aan de hand van een uitzendcontract of oproepcontract met nuluren in dienst is.

Waar en wanneer vraag ik werktijdverkorting aan?

Je kan werktijdverkorting aanvragen als je inderdaad als bedrijf te maken krijgt met bijzondere omstandigheden. Dit doe je bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daar wordt beoordeeld of je inderdaad aanspraak maakt op de regeling.

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?

Je kan werktijdverkorting aanvragen via het formulier op de website van het Ministerie van SZW. Zodra je je vergunning hebt, meld je dit ook bij het UWV via het formulier op de website. Je werktijdverkorting is ingegaan.

Hoe werkt de werktijdverkorting?

Op het moment dat je werktijdverkorting ingaat, verandert er eigenlijk niets aan je salarisadministratie. Je personeel ontvangt hetzelfde loon van jou als werkgever. Ook lopen de pensioenpremies gewoon door. Wel valt je personeel plotseling onder de regels van het UWV en zijn je werknemers dus uitkeringsgerechtigd. Jij als werkgever krijgt vervolgens vanuit het UWV de aangevraagde werktijdverkorting teruggestort.

Hoelang duurt de werktijdverkorting?

De werktijdverkorting vraag je aan voor maximaal zes weken. Daarna kun je een verzoek tot verlenging doen. Als je dit doet, dan kijkt het Ministerie van SZW naar je situatie en beoordeelt het of de situatie gedurende de periode is verbeterd. Als het verzoek tot verlenging wordt goedgekeurd, wordt de werktijdverkorting met zes weken verlengd. Let op dat dit maar tot vier keer toe kan, met een totale periode van 24 weken.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.