close

HR Workflow: Makkelijker en efficiënter werken kan echt!

HR Workflow
Het komt in elk bedrijf voor: processen die volgens een vast stramien verlopen. Neem een sollicitatieprocedure. Voor HR gaat het om de processen die betrekking hebben op instroom, doorstroom en uitstroom.
HR Workflow

Het komt in elk bedrijf voor: processen die volgens een vast stramien verlopen. Neem een sollicitatieprocedure. Voor HR gaat het om de processen die betrekking hebben op instroom, doorstroom en uitstroom. Bij de uitvoer van deze processen zijn meerdere mensen betrokken, worden verschillende acties uitgevoerd waaronder digitale documenten opstellen en ondertekenen en worden beslissingen genomen die weer kunnen leiden tot een ander proces.

Wat is een HR workflow?

Het automatiseren van deze processen noemen we workflow, wat de efficiency bevordert en de kans op fouten reduceert. Daarnaast wordt er volgens een bepaalde uniformiteit gewerkt, wat in het kader van certificering en kwaliteit belangrijk is. Neem een sollicitatieprocedure. De sollicitant kan via de website zijn of haar gegevens invoeren, AVG verantwoord, om vervolgens aan de juiste vacature gekoppeld te worden en hierdoor zichtbaar te zijn voor de betreffende leidinggevende. De leidinggevende of HR geeft aan of de sollicitant wordt uitgenodigd of afgewezen. Aan iedere stap zijn e-mails gekoppeld, zodat de communicatie richting sollicitant eenduidig en correct verloopt. Dit is één van de vele processen die in een workflow worden ondergebracht, waarbij verschillende mensen en afdelingen in het bedrijf automatisch ingeschakeld worden op het juiste moment.

Efficiency en nauwkeurigheid met digitale HR workflows

HR Workflows automatiseren is een onderwerp dat veel bedrijven en organisaties aanspreekt. Het verhoogt namelijk de efficiency en de nauwkeurigheid. De kans dat er iets tussen wal en schip valt, wordt uitgesloten. Alleen de nodige stappen worden gezet. Tegelijkertijd wordt alle communicatie in het digitaal dossier opgeslagen. Bedenk wat dit alleen al aan e-mailverkeer scheelt!

Hoe digitaliseren wij jouw HR workflow?

Hoe gaan we te werk? Altijd samen met de klant: daar komt immers de input vandaan. Natuurlijk zijn een flink aantal stappen voor elk bedrijf en organisatie bijna identiek, maar er zijn zeker bedrijfsspecifieke onderdelen. Dus: de processen duidelijk hebben en dat vervolgens vertalen in de software. Na de testfase kan de software dan ingezet worden. Het voordeel is dat de software HR de controle over de status van het proces geeft. En dat HR inzicht heeft in het proces tijdens de verschillende stappen. Een ander voorbeeld van bijvoorbeeld digitale gespreksformulieren, die een onderdeel zijn van de workflow met betrekking tot de gesprekkencyclus, is dat de informatie meetbaar gemaakt kan worden. Het gaat er namelijk niet alleen om dat de gesprekken gevoerd worden, maar het is ook belangrijk te analyseren wat de uitkomst van de gesprekken is. En dat helpt weer om inzichtelijk te maken wat wél en wat níet goed verloopt in de organisatie.

Meer weten?

We vertellen graag nog veel meer over workflow en wat we voor u kunnen betekenen. Laat u informeren en bekijk wat de mogelijkheden zijn!

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?

• Blog april 23, 2024

Preview:

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is het nu eindelijk zover en moeten grotere bedrijven vanaf 1 juli 2024 hun CO2-uitstoot op het gebied van gereden kilometers rapporteren. Over de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) bestaat nog heel wat onduidelijkheid, zo ervaren wij in de praktijk.

• Blog april 23, 2024

Onduidelijkheid over CO2-rapportage uitgelegd