Per 1 januari 2020 geldt in de Retail Non-Food sector de regeling voor het Individueel Ontwikkelbudget, het IOB. Op zich een goede zaak, al zitten er de nodige haken en ogen aan.

Wat en voor wie is het Individueel Ontwikkelingsbudget (IOB)?

Werkgevers en vakbonden voor Retail Non-Food kwamen in juni 2018 een nieuwe cao overeen. Daarin is onder meer sprake van de introductie van een Individueel Ontwikkelbudget (IOB) voor elke werknemer. Het gaat om een bedrag van 150 euro per persoon per jaar. De introductie staat gepland voor 1 april 2020. Voor alle medewerkers moet de werkgever het bedrag overmaken naar een fonds, dat de medewerkers kunnen gebruiken voor hun opleiding. Het bedrag moet binnen vijf jaar aangesproken worden. Het IOB is vanaf 1 januari 2020 van toepassing voor iedere medewerker die minimaal 16 uur per week werkt en op 31 december 2019 minstens één jaar in dienst was. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, oproepkrachten en vakantiekrachten.

Is het Individueel Ontwikkelbudget onzin?

Werknemers die het willen, kunnen in de loop van het jaar al gebruik maken van het budget, dat wil zeggen als de werkgever zich heeft geregistreerd bij De Leerrekening. Het budget wordt al wel vanaf 1 januari opgespaard, maar er komt nogal wat administratie bij kijken. Op zich geen probleem, want alle cursussen kosten sowieso meer dan wat een werknemer tot 1 april kan opsparen. Het vraagt inderdaad nogal wat aanpassingen op de salarisstrook en uiteraard alles wat daarachter hangt. Bijhouden wanneer voor wie het budget is gestort, wanneer welk bedrag is gebruikt enzovoort enzovoort. Komt nog bij dat 150 euro per jaar niet veel lijkt voor een opleiding. Het aanbod bestaat dan ook voor een flink deel uit dagcursussen, die soms meer kosten dan het budget over vijf jaar.

Of heeft het Individueel Ontwikkelbudget zin?

Het is een goede zaak dat een werkgever zijn of haar medewerkers de kans biedt om zich te ontwikkelen en dat daar een budget beschikbaar voor is. Er zijn nog behoorlijk wat werkgevers die dit tot nu toe hebben verzuimd. Met de instelling van een IOB komt daar verandering in en hebben werknemers zelf de kans iets te doen. Maar je kunt vraagtekens zetten bij de hoogte van het bedrag en de administratieve rompslomp die de invoering van het IOB met zich meebrengt. Op de pagina van de Koninklijke INretail staan antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat we kunnen doen

BCS helpt. We bieden een service aan om alle mutaties rond medewerkers en het IOB te volgen. Zeker voor grote bedrijven met soms meer dan 100 mutaties per maand is dit een prima oplossing. Informeer gerust naar de mogelijkheden en wat we verder kunnen betekenen!

Ontwikkelbudget werknemer extra studie

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.