close

Jubileumuitkering:
 Hoe werkt het 
precies?

Jubileumuitkering werknemers
Voor een organisatie is niets zo waardevol als de eigen werknemers. Heb je een werknemer al voor erg lange tijd in dienst? Laat hun werkjubileum niet aan ze voorbijgaan en zet je trouwe werknemer even extra in het zonnetje. Dit kan bijvoorbeeld door een speciaal diner of gezellig feest te organiseren voor je werknemer. Ook is het gebruikelijk om bij enkele jubilea je werknemer een jubileumuitkering toe te kennen. Maar hoe werkt dat precies en welke regels zijn eraan verbonden?
Jubileumuitkering werknemers

Is een jubileumuitkering verplicht?

Je bent als werkgever niet verplicht om je werknemers die een bepaald aantal jaar in dienst is, iets uit te keren of iets voor ze te organiseren. Dit doe je uit eigen initiatief en je bent vrij om hier je eigen beleid in te bepalen. Wel kan een jubileumuitkering zijn opgenomen in de cao en indien je organisatie daaronder valt, ben je wel verplicht deze regeling op te volgen. Tevens is het gebruikelijk om een jubileumuitkering toe te kennen en zal het door je werknemers zeer worden gewaardeerd als je eraan meedoet.

Voor welke dienstjaren is een jubileumuitkering gebruikelijk?

Het is gebruikelijk om voor de volgende dienstjaren aandacht te schenken aan het werkjubileum:

  • 12,5 jaar in dienst
  • 25 jaar in dienst
  • 40 jaar in dienst

Hoeveel bedraagt een jubileumuitkering?

Zoals eerder genoemd is een jubileumuitkering niet verplicht en ben je dus ook vrij om zelf de hoogte van de uitkering te bepalen. Zorg er wel voor dat je – indien er geen regels voor zijn vastgelegd in de cao – dezelfde regels voor elke werknemer hanteert. Zo voorkom je dat je de ene werknemer willekeurig veel meer uitkeert dan de andere werknemer. Leg in ieder geval de dienstjaren vast waarbij een werknemer een uitkering verdient en de hoogte ervan per dienstjaar.

Hoeveel belasting betaal ik over een jubileumuitkering?

Belangrijk om te weten bij het vaststellen van een regeling rondom de jubileumuitkering voor werknemers, is dat je over het bedrag belasting moet betalen.

Er is wel een uitzondering. Na 25 jaren én na 40 dienstjaren mag je de werknemer één fiscaal maandloon netto uitkeren. Dit hoeft niet per se binnen die specifieke jaren, maar mag ook later. Als het maar na 25 of 40 jaar is en zolang je het nog niet eerder hebt uitgekeerd. Is je medewerker bijvoorbeeld 40 jaar in dienst, maar heeft deze nog nooit eerder een jubileumuitkering netto ontvangen? Dan mag je na het 40e jubileum twee keer het bruto maandsalaris netto uitkeren, zonder dat je er belasting over hoeft te betalen.

Dit betekent dus wel dat je bij een jubileumuitkering van 12,5 jaar, gewoon belasting betaalt. En let op; want ben je net een weekje te vroeg met het uitkeren van de jubileumuitkering, dan betaal je er gewoon belasting over. De Belastingdienst is hierin namelijk erg strikt.

Wat valt er onder het fiscaal maandloon?

Het fiscaal maandloon dat je je jubilerende werknemer uitkeert, is het afgesproken bruto maandsalaris, exclusief aftrek van pensioen- en sociale premies, inclusief de vakantietoeslag en een eventuele vaste 13e maand of tantième (in verhouding naar maand).

Betaal je belasting over een jubileumgeschenk?

De belasting die je betaalt over het cadeau voor het jubileum, is afhankelijk van het type cadeau dat je geeft. Een geschenk met ideële waarde, en dus beperkt praktische waarde, mag je geheel belastingvrij schenken. Dit zijn bijvoorbeeld een gouden horloge of een gouden pen met gravure. Over andere cadeaus die de Belastingdienst niet ziet als een geschenk met ideële waarde, betaal je gewoon belasting.

Al met al zijn er prima regels opgesteld om het toekennen van een jubileumuitkering voor werkgevers aantrekkelijk te maken, maar doe je het als werkgever voornamelijk echt als blijk van waardering voor je trouwe werknemers. Bekijk goed wat bij de organisatie past en pas daar je regeling rondom het werkjubileum op aan. Dan zul je het altijd goed doen!

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?

• Blog april 23, 2024

Preview:

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is het nu eindelijk zover en moeten grotere bedrijven vanaf 1 juli 2024 hun CO2-uitstoot op het gebied van gereden kilometers rapporteren. Over de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) bestaat nog heel wat onduidelijkheid, zo ervaren wij in de praktijk.

• Blog april 23, 2024

Onduidelijkheid over CO2-rapportage uitgelegd