close

Loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen, hoe doe je dat?

LKV aanvragen hoe BCS blog
Als ondernemer met personeel in dienst kun je in sommige gevallen gebruikmaken van loonkostenvoordeel, afgekort LKV. Het LKV is mogelijk wanneer je oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst neemt.
LKV aanvragen hoe BCS blog

Loonkostenvoordeel ter vervanging van premiekorting

Tot 2018 konden werkgevers gebruikmaken van premiekortingen. Dit was echter een ingewikkeld systeem, waarbij kleine ondernemers zelfs niet de gehele vergoeding konden krijgen. Dankzij het LKV kunnen ook kleine ondernemers met slechts enkele werknemer een volledige tegemoetkoming ontvangen.

Wanneer en hoe kun je LKV aanvragen?

Het LKV aanvragen is mogelijk indien de werknemer in een van de volgende vier categorieën valt:

  1. Oudere werknemers vanaf 56 jaar en ouder
  2. Werknemers met een arbeidsbeperking die nieuw in dienst komen
  3. Werknemers met een banenafspraak of scholingsbelemmerden
  4. Werknemers met een arbeidsbeperking die worden herplaatst

Voor het aanvragen van de LKV is een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. De werknemer dient de verklaring zelf aan te vragen bij het UWV of bij de gemeente, maar de werknemer is hier niet toe verplicht. Indien de werknemer een machtiging afgeeft, kun je als bedrijf ook de doelgroepverklaring aanvragen.

Heb je de benodigde documenten in bezit, dan moet je een verzoek bij de Belastingdienst indienen om gebruik te kunnen maken van de loonkostenvoordelen. Dit verzoek kan middels de loonaangifte ingediend worden.

Werving en selectie procedure software BCS

Hoe hoog is het LKV per werknemer?

De tegemoetkoming van het LKV verschilt per doelgroep waar de werknemer onder valt. In de onderstaande tabel kun je de tegemoetkomingen bekijken, zoals vermeld bij het UWV.

Oudere werknemers vanaf 56 jaar en ouder
€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

Werknemers met een arbeidsbeperking die nieuw in dienst komen
€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

Werknemers met een banenafspraak of scholingsbelemmerden
€ 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

Werknemers met een arbeidsbeperking die worden herplaatst
€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 1 jaar.

Via de handige Regelhulp Financieel CV kun je ook zelf de tegemoetkomingen en voordelen berekenen.

Hoelang is het LKV geldig?

Het LKV is geldig zolang de werknemer in dienst is met een maximum van 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Let op: betreft het een herplaatsing van een werknemer met arbeidsbeperking, dan geldt de LKV slechts 1 jaar.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?