close

Wat gaat er veranderen rondom pensioenregelingen in 2023?

Nieuwe pensioenregeling
En toen was het alweer 2023! Dat betekent ook dat er weer een hoop veranderingen voor werkgevers en werknemers zullen gaan aankomen. De grootste verandering op HR gebied van dit jaar zal de nieuwe pensioenregeling worden. Het nieuwe Pensioenakkoord is al een tijdje geleden aangenomen, maar 2023 wordt het jaar waarin echt duidelijkheid zal komen. Hoe zat het ook alweer en wat zijn de belangrijkste gevolgen voor werkgever en HR op dit moment? Wij zetten het op een rijtje!
Nieuwe pensioenregeling

Hoe zat het ook alweer?

Het Pensioenakkoord werd in 2019 al gesloten. Dit akkoord werd gesloten samen met werknemers- en werkgeversorganisaties met als doel om het pensioenstelsel transparanter en toekomstgerichter te maken. Vervolgens is de Tweede Kamer met dit akkoord aan de slag gegaan, wat geresulteerd heeft in de Wet Toekomst Pensioenen. Onlangs, 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel met 93 stemmen voor en 48 stemmen tegen. De verwachting is dat de Tweede Kamer vanaf 17 januari verder gaat werken aan de wet. De Eerste Kamer zal dan in het voorjaar van dit jaar akkoord geven zodat de nieuwe wet vanaf 1 juni in werking kan treden. Werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders krijgen dan 3,5 jaar (tot 1 januari 2027) de tijd om de regelingen aan te passen.

Waarom een nieuwe pensioenregeling?

De huidige pensioenregeling voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen of wensen. Nu draagt iedereen dezelfde premie af en wordt ieder pensioen gezamenlijk op dezelfde manier belegd. Maar de samenleving verandert. Niet alleen worden we veel ouder en zal vergrijzing de komende jaren nog verder toenemen, ook switchen werknemers steeds vaker van baan of gaan zij zelf ondernemen. Het pensioenstelsel moest daarom herzien worden.

Wat blijft wel hetzelfde?

Gelukkig gaat niet alles op de schop en blijven de hoofdzaken grotendeels gelijk aan het huidige stelsel. Voor de nieuwe regeling wordt dan ook absoluut gekeken naar de sterke punten van de huidige regeling:

 • Het pensioen bestaat uit AOW (vast bedrag voor iedereen boven een bepaalde leeftijd), aangevuld met pensioen wat je via een werkgever opbouwt
 • We delen met zijn allen de risico’s rondom overlijden, ouderdom en arbeidsongeschiktheid
 • Gezamenlijke uitvoering om de kosten beperkt te kunnen houden
 • Verplichte pensioenopbouw via werkgevers waardoor veel mensen kunnen blijven deelnemen aan de pensioenregeling

Wat gaat er dan veranderen?

De nieuwe regeling gaat meer uit van ieders persoonlijke situatie. Voor een jonger iemand kan meer risico worden genomen qua beleggingen. Iedereen krijgt dan ook een persoonlijk pensioenvermogen en deze is ten alle tijden in te zien, waardoor het proces ook transparanter moet worden. Dit leidt tot minder discussie over onzekere beloftes.

Een andere belangrijke verbetering is dat de pensioenen sneller zullen stijgen als het economisch goed gaat, maar ook sneller kunnen dalen als het economisch tegenzit. Zo zal het stelsel uiteindelijk stabieler worden. De hoogte van het pensioen voor de werknemer is hiermee niet langer gegarandeerd. Het is afhankelijk van de premie én het beleggingsresultaat.

Bovendien betaalt iedereen hetzelfde percentage aan premie. Hiermee worden de kosten voor werkgevers stabieler en nemen de kosten niet toe zodra een werknemer ouder wordt.

Daarnaast is in de nieuwe regeling vastgelegd dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt dan de afgelopen jaren. Ook wordt er meer rekening gehouden met flexibele contracten, zoals uitzendkrachten of nulurencontracten. Hoe dit er precies uit komt te zien, zal de komende maanden blijken.

Wet pensioenen 2023

De voordelen van deze nieuwe regeling

Dit nieuwe stelsel heeft een paar (te verwachten) voordelen ten opzichte van de huidige regeling:

 • De pensioenpremie staat altijd centraal, dat geeft minder aanleiding tot discussie
 • Voor alle leeftijden betalen werkgevers hetzelfde percentage. Hiermee zijn de kosten stabieler en beter in te schatten
 • Pensioenuitvoerders kunnen beter rekening houden met leeftijd en op basis hiervan keuzes maken in beleggingen
 • Het pensioen wordt persoonlijker. Werkgevers kunnen er wel voor kiezen om een apart deel aan te houden om tegenvallers op te vangen. Dat moet wel van tevoren vastliggen en voor iedereen duidelijk zijn
 • Het pensioen wordt voor meer mensen toegankelijk omdat ook flexibele werknemers moeten kunnen deelnemen

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

Naast deze grote veranderingen in de manier waarop het pensioen wordt opgebouwd, staan er nog een aantal (kleinere) veranderingen op de planning, namelijk:

 • Mensen met zware beroepen blijven de mogelijkheid houden om eerder met pensioen te gaan
 • Iedereen die pensioen opbouwt krijgt de mogelijkheid om voor hun AOW-leeftijd al maximaal 10% van de waarde van de pensioenpot op te nemen, bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek, verbouwing of verre reis
 • Kandidaten of sollicitanten hebben wettelijk het recht om al voordat zij worden aangenomen te worden ingelicht over de regelingen
 • Middelloonregeling en eindloonregeling is niet langer mogelijk. Alle huidige regelingen moeten worden omgezet. Indien dit voor oudere collega’s nadelig uit zal vallen, is er hier compensatie voor mogelijk
 • Voor deelnemers die na 2026 in dienst komen, is de oude regeling al niet meer mogelijk. Dat betekent waarschijnlijk dat je tijdelijk twee regelingen door elkaar heen gaat gebruiken als werkgever indien je pas per 2027 voor je huidige werknemers gaat omzetten

Wat kan ik het beste nu al doen rondom het nieuwe stelsel?

Ons advies is om de beslissingen die de komende maanden gemaakt worden, goed in de gaten te houden. Breng alle gevolgen, zowel op korte als op lange termijn, in kaart en houd nauw contact met de pensioenuitvoerders, verzekeraars en eventueel de vakbonden. Vergeet ook je personeelsvereniging of medezeggenschapsraad niet mee te nemen in de status en je beslissingen.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

Preview:

Als werkgever heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder het correct omgaan met overuren en het uitbetalen hiervan. Maar hoe werkt dit precies, welke regels zitten hier aan vast en welke opties heb je allemaal? Met de juiste kennis kun je een eerlijke en transparante werkomgeving creëren voor je werknemers. In deze blog zetten we daarom alles wat je moet weten over het uitbetalen van overuren voor je op een rij.

Overuren uitbetalen: Alles wat je als werkgever moet weten

• Blog maart 18, 2024

Preview:

Ook dit jaar zijn er weer veranderingen zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheidsfondsen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Aof-premie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en herberekend. Maar hoe werkt dit precies, geldt voor jou het lage of hoge tarief en wat betekent dit voor jou als werkgever? In deze blog lees je alles wat je hierover moet weten.

• Blog maart 18, 2024

Aof-premie 2024: Alles wat je moet weten

• Blog maart 5, 2024

Preview:

In de volksmond heet het nog altijd de loonbelastingverklaring, de echte naam is opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen die nodig zijn voor het inhouden van de loonheffingen. Hoe vul je de opgave gegevens voor de loonheffingen precies in en waarom is deze verklaring zo belangrijk? In deze blog zetten we alles voor je op een rij.

• Blog maart 5, 2024

Loonbelastingverklaring: Wat is het en hoe vul je het goed in?