close

NOW 3 aanvragen? Dit zijn de hoofdlijnen en voorwaarden!

NOW 3 aanvragen
Werkgevers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op de NOW 3-regeling. In deze blog behandelen we de belangrijkste voorwaarden.
NOW 3 aanvragen

Drie tijdvakken van drie maanden

De NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden:

  • Het eerste tijdvak van de NOW 3 (NOW 3.1) loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Een aanvraag voor de NOW 3.1 kon worden ingediend in de periode tussen 16 november tot en met 13 december 2020. Maar door de afgekondigde lockdown op 14 december jl. is het loket per 15 december heropend tot en met 27 december.
  • Het tweede tijdvak (NOW 3.2) loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Naar verwachting loopt de aanvraagperiode van 15 februari tot en met 14 maart 2021.
  • Het laatste tijdvak (de NOW 3.3) loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Er wordt gestreefd naar een aanvraagperiode van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Je kunt per tijdvak besluiten of je een aanvraag doet of niet. Het maakt daarvoor niet uit of je eerder al een beroep hebt gedaan op de NOW 1 of NOW 2.

Wanneer heb ik recht op de NOW 3 regeling?

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, moet er sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling. De NOW 3.1 en 3.2 staat open voor ondernemers die een verwacht omzetverlies hebben van minimaal 20% in een periode van 3 maanden. Deze verwachte omzet moet je vergelijken met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4.

Omzetperiode

Als je voor het eerst een beroep doet op de NOW-regeling, dan mag je zelf kiezen of de omzetperiode van de NOW 3.1 laat starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Concentreert jouw omzetverlies zich vooral rond de maanden december en januari? Dan kun je de maand januari 2021 binnen de omzetverliesvergelijking laten vallen door de periode te laten ingaan op 1 november of 1 december. Heb je al aanspraak gemaakt op de NOW 2? Dan moet je de omzetperiode laten aansluiten op de eerder gekozen periode.

Vanaf 1 april 2021: hogere omzetdaling

De overheid hanteert als uitgangspunt dat (alleen) de bedrijven met een hoger omzetverlies voor een langere termijn steun nodig hebben. Vanaf 1 april 2021 gaat daarom het omzetpercentage omhoog naar 30%. Aanvankelijk wilde de overheid deze hogere omzetdaling al per 1 januari 2021 laten ingaan. Maar vanwege de maatregelen die samenhangen met de tweede golf, heeft het kabinet ervoor gekozen om de afbouw van de NOW 3 niet in de geplande vorm door te laten gaan.

Wat is omzet voor de NOW?

Voor het omzetbegrip in de NOW wordt naar:

  • de netto-omzet zoals bedoeld in de winst- en verliesrekening, en;
  • alle (andere) baten die te maken hebben met de normale activiteiten van de onderneming.

Uitgangspunt is dus dat alle inkomsten die betrekking hebben op normale bedrijfsactiviteiten moeten worden gerekend tot omzet voor de NOW. Ontvang je subsidies, giften, donaties of andere inkomsten? Ga dan na of deze baten verbonden zijn aan jouw normale bedrijfsactiviteiten. Is dat het geval, dan moeten de inkomsten worden gerekend tot omzet voor de NOW.

Voorbeeld. Stel, je hebt een restaurant of winkel. Een eenmalige subsidie voor verduurzaming van bedrijfsmiddelen wordt door de NOW dan niet als omzet gezien. Het bevorderen van duurzaamheid behoort namelijk niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van een restaurant of winkel. Maar loopt jouw bedrijf vanwege de lockdown omzet mis en ontvang je een subsidie om dat verlies van inkomsten op te vangen? Dan wordt die (corona-gerelateerde) subsidie wel gezien als omzet voor de NOW.

De volgende corona-gerelateerde subsidie worden vallen onder NOW-omzet:

Ontvang je een tegemoetkoming voor het uitlenen van werknemers in het kader van crisisbanen? Dan moet je ook deze inkomsten rekenen tot omzet voor de NOW.

Hoogte van de subsidie

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonsom per tijdvak. Bij de NOW 3 gaat het dus om (3 keer) een periode van 3 maanden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en van het tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Bij de NOW 3 daalt het maximale vergoedingspercentage over de 3 tijdvakken van maximaal 80% in het eerste en tweede tijdvak naar maximaal 60% in het derde tijdvak. Je hebt dus alleen recht op een maximale vergoeding van de loonsom als de omzet volledig wegvalt.

Voorbeeld. Je vraagt de NOW 3.1 aan. Voor de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 verwacht je een omzetverlies van 50%. Je tegemoetkoming bedraagt dan (0,5 x 80% =) 40% van de loonsom over deze 3 maanden.

Maximale loonsom

Voor de berekening van de tegemoetkoming, telt bij het eerste en tweede tijdvak van NOW 3 maximaal € 9.691 van het sociaalverzekerings-loon per werknemer mee. Bij NOW 3.3 wordt het maximale loonbedrag per werknemer verlaagd tot € 4.845 per maand.

Forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag voor werkgeverskosten, zoals werkgeverslasten en opbouw pensioen blijft gedurende de 3 tijdvakken 40%.

Voorschot

Het UWV verstrekt bij de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit voorschot wordt berekend met de loonsom van juni 2020. Vervolg voorbeeld. De loonsom in juni 2020 bedraagt € 50.000. Bij een verwachte omzetdaling van 50% bedraagt het voorschot dan: 0,5 (verwachte omzetdaling) x € 50.000 (loonsom maand juni) x 3 (maanden) x 1,4 (forfaitaire opslag) x 80% (subsidie) = € 84.000 x 0,8 (voorschot) = € 67.200.

Vaststelling subsidie

De definitieve subsidie wordt (pas) vastgesteld vanaf 1 september 2021. Voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt gekeken naar:

  • de werkelijke omzetdaling, en;
  • de werkelijke loonsom in het betreffende tijdvak.

Daling loonsom

Bij de NOW 3 kunnen werkgevers de loonsom enigszins laten dalen zonder dat dit leidt tot een lager subsidiebedrag. Dat biedt beperkte mogelijkheden voor een natuurlijk verloop, een vrijwillig loonoffer of zelfs voor ontslag.
In overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) kun je de loonsom daarom:

  • met 10% laten dalen bij de NOW 3.1 en 3.2;
  • met 20% laten dalen bij de NOW 3.3.

Vervolg voorbeeld. Vergeleken met juni 2020 is de loonsom in het eerste tijdvak gedaald. In plaats van (3 x € 50.000=) € 150.000 bedraagt de loonsom € 45.000 minder, namelijk: € 105.000. Dat is een daling van 30%. Bij de NOW 3.1 is een daling van 10% van de loonsom toegestaan. De loonsom is dus met € 30.000 (dus 20%) te veel gedaald. Er wordt daarom een correctie toegepast van: € 30.000 x 1,4 (forfaitaire opslag) x 80% (subsidie) = € 33.600. Dat betekent dat je recht hebt op een tegemoetkoming van: (€ 84.000 - € 33.600 =) € 50.400. Je moet dus (€ 67.200 - € 50.400=) € 16.800 terugbetalen.

Accountantsverklaring

Bij een voorschot vanaf € 100.000 of een vastgestelde subsidie vanaf € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht. Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 of bij definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000.

Tip

Je moet zelf een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW. Voor de NOW 3 moet dit binnen 24 weken na 1 september 2021. Heb je een accountantsverklaring nodig? Dan heb je 38 weken de tijd.

Belangrijkste voorwaarden

Inspanningsplicht bij- en omscholing en nieuw werk

Er geldt een inspanningsverplichting om de werknemer te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of om (bij)scholing te volgen. Hiervoor geef je bij de NOW-aanvraag een intentieverklaring af. In geval van (bedrijfseconomisch) ontslag heb je onder de NOW 3 een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Concreet betekent dat dat je hierover in ieder geval contact moet zoeken met het UWV. Doe je dat niet? Dan wordt er een korting van 5% op de gehele subsidie toegepast.

Geen dividend en geen bonus

Ontvang je een voorschot van minimaal € 100.000 of een subsidie van ten minste € 125.000? Dan mag je geen dividend of bonus uitkeren aan het bestuur of directie. Ook mogen er geen eigen aandelen worden teruggekocht. Dat geldt voor de NOW 3.1 voor het jaar 2020 en voor de NOW 3.2 en 3.3 voor 2021. Let op. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

Bedrijfseconomisch ontslag

Er geldt geen korting meer voor bedrijfseconomisch ontslag. Je blijft daarom subsidie ontvangen over de loonkosten die je tijdens de subsidieperiode maakt, zolang de (ontslagen) werknemer nog in dienst is. Wel kan het ontslag nog steeds invloed hebben op de hoogte van de definitieve tegemoetkoming als de loonsom met meer dan 10% (NOW 3.1 en 3.2 ) of 20% (NOW 3.3) daalt.

Wil je ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Zorg er dan wel voor dat je contact opneemt met het UWV vanwege de begeleiding van werk naar werk. De UWV Telefoon NOW is bereikbaar via 088 – 898 20 04.

Neem je geen contact op, dan wordt je voor 5% gekort op het subsidiebedrag. Houd er bovendien rekening mee dat de ontslagbescherming gewoon blijft gelden. Wil je weten waar je dan precies rekening mee moet houden? Raadpleeg voor een overzichtelijk stappenplan bij ontslag deze whitepaper.

Meer weten?

Vragen over de (nieuwe) NOW-regeling? Of meer weten over ontslag of reorganisatie? Neem vrijblijvend contact op met Emmie van de Venn of download de whitepaper “Stappenplan: De reorganisatie in 10 stappen”.

Over Emmie van de Venn

Emmie van de Venn - Advocaat arbeidsrecht bij EKlegal

Emmie van de Venn is advocaat arbeidsrecht & privacy bij EKlegal in ’s-Hertogenbosch. Emmie heeft ruim 18 jaar ervaring op het gebied van het arbeidsrecht & privacy, waarbij zij diverse werkgevers/ondernemers bijstaat met een focus op het MKB. Zij is daarnaast lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, hét keurmerk voor gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten. Zij publiceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht & privacy.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?

• Blog april 23, 2024

Preview:

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is het nu eindelijk zover en moeten grotere bedrijven vanaf 1 juli 2024 hun CO2-uitstoot op het gebied van gereden kilometers rapporteren. Over de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) bestaat nog heel wat onduidelijkheid, zo ervaren wij in de praktijk.

• Blog april 23, 2024

Onduidelijkheid over CO2-rapportage uitgelegd