close

Overuren uitbetalen: Alles wat je als werkgever moet weten

Overuren uitbetalen

Als werkgever heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder het correct omgaan met overuren en het uitbetalen hiervan. Maar hoe werkt dit precies, welke regels zitten hier aan vast en welke opties heb je allemaal? Met de juiste kennis kun je een eerlijke en transparante werkomgeving creëren voor je werknemers. In deze blog zetten we daarom alles wat je moet weten over het uitbetalen van overuren voor je op een rij.

Overuren uitbetalen

Wanneer zijn overuren van toepassing?

Overuren ontstaan wanneer een werknemer meer uren werkt dan de normuren binnen de organisatie. De normuren binnen de organisatie zijn meestal vastgelegd in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling, soms ook in de arbeidsovereenkomst. Zijn er geen normuren vastgelegd, dan bepaalt de Arbeidstijdenwet dat een werkweek gemiddeld maximaal 48 uur mag bedragen over iedere periode van 16 werken. Als werknemers meer dan de normuren werken, wordt dit gezien als overuren. Extra uren tot aan de normuren zijn geen overwerkuren maar meewerkuren.

Uitbetalen van overuren

Als werkgever ben je verplicht om overuren uit te betalen. Dit kun je op drie manieren doen: uitbetalen in de vorm van tijd-voor-tijd uren, als extra salaris of als overwerktoeslag. Over het algemeen worden de overuren uitbetaald met het reguliere loon aan het eind van de maand. Er wordt vaak gedacht dat je over overuren meer belasting moet betalen, maar dat is niet het geval. Voor overuren gelden dezelfde belastingregels als voor reguliere uren.

Tijd-voor-tijd

Hierbij worden de gewerkte overuren omgezet in extra vrije tijd, oftewel verlofdagen. Meestal gebeurt dit één op één, wat betekent dat 1 uur overwerken gelijkstaat aan 1 uur vrij. In de cao of arbeidsvoorwaardenregeling staat binnen welke periode de vrije uren opgenomen moeten worden. Strikt genomen is er bij een tijd-voor-tijd regeling geen sprake meer van overwerk. De extra gewerkte uren worden op een later moment gecompenseerd. Werknemers krijgen in een tijd-voor-tijd regeling vaak wel een toeslag over de extra gewerkte uren uitbetaald.

Extra salaris

De extra gewerkte uren betaal je medewerkers gewoon uit in de vorm van salaris. Dit kan een vast bedrag zijn, als iemand bijvoorbeeld een uur langer werkt, ontvangt hij of zij een uur extra salaris. Of een percentage van het normale uurloon. Let er wel op dat wanneer de overuren als gewoon salaris worden uitbetaald, er over deze uren ook vakantietoeslag berekend moet worden, mocht dit van toepassing zijn in de organisatie.

Overwerktoeslag

Vaak ontvangen werknemers een extra vergoeding bovenop het normale loon voor elk uur dat er overgewerkt wordt. Dit wordt ook wel overwerktoeslag genoemd. De hoogte van deze toeslag kan variëren en moet vastgelegd worden in de cao, arbeidsvoorwaardenregeling of in een overeenkomst tussen jou als werkgever en de werknemers.

Wettelijke vereisten en regelgeving van overuren

Het is belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van de wetten en regels rondom overuren en het uitbetalen hiervan. Volgens de Arbeidstijdenwet zijn er bijvoorbeeld beperkingen voor het aantal overuren dat een werknemer mag maken binnen een bepaalde periode. Zo wordt de gezondheid en veiligheid van werknemers beschermd. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je werknemers niet worden overbelast en dat ze voldoende rust en hersteltijd krijgen tussen de werkuren.

Administratieve verplichtingen

Het correct uitbetalen van overuren is één ding, maar je hebt als werkgever ook administratieve verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van overuren. Denk aan het nauwkeurig bijhouden van de gewerkte uren van elke werknemer, inclusief eventuele overuren en het opstellen van een duidelijke loonadministratie die voldoet aan alle wettelijke eisen. Door hier transparant over te communiceren kun je bovendien juridische problemen en arbeidsconflicten voorkomen.

Hulp en advies bij het uitbetalen van overuren

Wil je hulp bij de salarisverwerking? Onze service en software bieden jou de garantie dat de salarisverwerking correct wordt uitgevoerd, zonder dat het jou te veel tijd kost. Op deze manier houd jij meer tijd over voor je core business en kun je altijd vertrouwen op onze ervaring en kennis. Boek jouw demo en ontdek de mogelijkheden. Uiteraard staan we ook altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden en te sparren over de beste aanpak voor jouw bedrijf.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?

• Blog april 23, 2024

Preview:

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, is het nu eindelijk zover en moeten grotere bedrijven vanaf 1 juli 2024 hun CO2-uitstoot op het gebied van gereden kilometers rapporteren. Over de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) bestaat nog heel wat onduidelijkheid, zo ervaren wij in de praktijk.

• Blog april 23, 2024

Onduidelijkheid over CO2-rapportage uitgelegd