close

Stappenplan verzuimprotocol: zo stel je dat op!

Stappenplan opstellen verzuimprotocol werknemer is ziek
Verzuim vraagt voortdurend om aandacht. En terecht, want de kosten van zieke werknemers kunnen behoorlijk oplopen. Een verzuimprotocol helpt. Dit is het beste stappenplan om een goed verzuimprotocol op te stellen.
Stappenplan opstellen verzuimprotocol werknemer is ziek

Het opstellen van verzuim heeft voor veel bedrijven en organisaties een hoge prioriteit. Logisch, want verzuim kan een dure zaak worden. Het is zaak om dit goed te reguleren en controleren. Een verzuimprotocol helpt daarbij. Je maakt immers afspraken met elkaar en kunt elkaar daarop wijzen. Duidelijkheid voor alles! Dit zijn de beste stappen om een protocol op te stellen en kenbaar te maken!

Stappenplan opstellen verzuimprotocol

Stap 1: zorg dat er een verzuimprotocol is dat iedereen kan vinden

Op je eigen website of op intranet moet het voor alle werknemers te vinden zijn: het verzuimprotocol. Of je geeft werknemers bij indiensttreding het protocol, dat je desnoods laat ondertekenen voor gezien. Hoe dan ook: zorg ervoor dat het protocol voor iedereen duidelijk is!

Stap 2: maak duidelijk bij wie en hoe laat de ziekmelding binnen moet zijn

Het is slim om een verzuimdrempel op te stellen. Ziekmelden bij de leidinggevende is over het algemeen lastiger dan bij de receptioniste. De leidinggevende kan ook iets doorvragen en vaststellen welke werkzaamheden overgenomen moeten worden. Accepteer geen ziekmeldingen via e-mail of WhatsApp, alleen telefonisch. Vraag ook wanneer de zieke verwacht weer terug te zijn.

Stap 3: houd de cao in de gaten

Niet ieder bedrijf en/of organisatie heeft te maken met bepalingen in een cao. Maar als die er zijn, moet je die natuurlijk wel naleven en opnemen in het verzuimprotocol.

Stap 4: vraag naar de verblijfplaats

Zeker in het geval van een ziekmelding uit het buitenland tijdens vakantie, maar ook als het om een 'gewone' ziekmelding gaat, is het goed om te weten waar de zieke zich bevindt.

Stap 5: maak het verzuimprotocol passend in de cultuur van je organisatie

Je kunt een protocol passend maken door te kijken naar de cultuur van het bedrijf; is het een productiebedrijf of een financiële instelling? Hier gelden andere wetten en regels. Hoogopgeleide medewerkers hebben vaker meer werkplezier en melden zich minder vaak ziek dan laagopgeleid personeel. En moet je als manager bovenop het verzuim zitten of heeft dat minder urgentie? Afhankelijk van deze punten kun je je protocol strikter of juist iets minder strikt opstellen.

Stap 6: maak duidelijk wie welke rol heeft

Het is slim om vast te leggen wie er bijvoorbeeld voor zorgt dat de ziekmelding bij HR komt. Doet de leidinggevende dat? Of de werknemer zelf? En wie meldt de werknemer vervolgens ziek in het systeem? Zo houd je het overzicht en controle!

BCS kan assisteren en adviseren bij het opstellen en nalopen van het verzuimprotocol. Of desgewenst verzorgen wij het complete verzuimprotocol in de praktijk. Informeer naar de mogelijkheden!

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?