De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 1 januari aanstaande voor het grootste deel effectief. Dat heeft gevolgen voor personeelsbeleid en bovendien zijn er maatregelen die nu al genomen moeten worden.

Een flexibel werknemersbestand is prettig. Oproepcontracten kunnen vanaf 1 januari 2020 echter nog maar voor een jaar gegeven worden. Na het eerste jaar is een werkgever verplicht om een overeenkomst aan te bieden voor ten minste het gemiddelde aantal gewerkte uren die de werknemer gemaakt heeft dat jaar. Dit kan natuurlijk nog wel een tijdelijk contract zijn. Daarnaast moet een werkgever voortaan vier dagen van tevoren een medewerker oproepen, als dit later gebeurt hoeft de werknemer geen gehoor te geven.

Ketenregeling

Er mogen met de ingang van wet WAB, drie contracten in drie jaar geboden worden. Deze regelgeving geldt ook voor contracten die op dit moment lopen. Indien een lopend contract de tweejaarstermijn overschrijdt voor 1 januari 2020, ontstaat er een vast contract. Wanneer het contract na 1 januari afloopt, is de nieuwe ketenbepaling van toepassing en mag het dus verlengd worden tot drie jaar.

Transitievergoeding

Fijn dat er weer voor een langere periode tijdelijke contracten geboden kunnen worden, maar dit kan niet geheel vrijblijvend. Wanneer een tijdelijk contract door de werkgever niet verlengd wordt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit geldt in 2020 al vanaf de eerste werkdag.

Mogelijk heb je je er in het verleden weleens aan geërgerd: een medewerker is ziek, gaat na twee jaar uit dienst en je moet nog een transitievergoeding betalen ook. Per 1 april 2020 kun je deze transitievergoeding terug gaan vragen bij het UWV. Dit kan ook nog met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

WW-Premie

Om werkgevers te stimuleren eerder vaste contracten te geven is de WW-premiedifferentiatie aangepast. Medewerkers met tijdelijke contracten worden in verhouding (5 procent!) duurder voor een werkgever. Voor medewerkers met een tijdelijk contract, oproepovereenkomst of zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst geldt de hoge premie. Voor medewerkers met een vast contract en enkele uitzonderingsgevallen is de lage premie van toepassing.

Meer informatie?

Zoals gezegd, bovenstaande is geen stappenplan en het zijn geen adviezen. Het is een oproep om bezig te gaan met je HR-beleid. Is de jeuk en het benauwde gevoel van de stress nog niet verdwenen? Op ons seminar (4 of 6 september aanstaande) gaan we in op de gevolgen van de WAB voor ondernemers. Voor iedere werkgever met personeel heeft deze nieuwe wet belangrijke gevolgen, waarmee al in 2019 rekening moet worden gehouden.

Schrijf je in! ( 14 okt laatste editie )

Schrijf je hier in voor het seminar. Tijdens het seminar geven we een overzicht van de huidige en nieuwe regels en focussen op de praktische vertaalslag, welke zaken je per direct kunt aanpakken en wat je kunt doen ter voorbereiding voor de jaarovergang.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.