close

Transitievergoeding: wat houdt het in?

Transitievergoeding BCS blog
Afscheid nemen van een werknemer is geen leuke gebeurtenis, zeker niet wanneer het een ontslag betreft. Naast de emotionele impact van een ontslag op een werknemer, kan het ook financiële gevolgen hebben voor beide partijen, in de vorm van een transitievergoeding. In dit blog leggen we uit wat dit inhoudt en waar je als werkgever aan moet denken.
Transitievergoeding BCS blog

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde financiële vergoeding aan een werknemer die ontslagen wordt of waarvan het tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd. Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van het baanverlies en om de werknemer te steunen in de overstap – oftewel transitieperiode – naar een nieuwe baan. De transitievergoeding wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd.

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is voor alle werknemers van toepassing vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, onafhankelijk van wat voor contract de werknemer heeft. Tevens maakt het niet uit op welke manier de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; door opzegging van de werkgever na toestemming van UWV, ontbinding door de kantonrechter of door een tijdelijk contract niet te verlengen.

Beëindigd een werknemer zelf het contract? Dan is een transitievergoeding slechts in enkele gevallen van toepassing, bijvoorbeeld door nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, zoals seksuele intimidatie of discriminatie.

Wat is een transitievergoeding BCS blog

Wanneer is de transitievergoeding niet verplicht?

Er zijn enkele omstandigheden waarbij een transitievergoeding niet verplicht is, namelijk:

  • Wanneer het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd of wanneer er een beëindigingsovereenkomst zonder transitievergoeding wordt afgesproken.
  • Wanneer de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt.
  • Wanneer de werknemer vanwege de pensioenleeftijd wordt ontslagen of wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld, bijvoorbeeld in het geval van diefstal.
  • Wanneer de werkgever failliet wordt verklaard, uitstel van betaling heeft ontvangen of in de schuldsanering zit.
  • Wanneer er in de CAO een soortgelijke vergoeding is opgenomen, zoals een wachtgeldregeling.
  • Wanneer de werknemer een verlening van een gelijkwaardig of beter contract weigert.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het bruto salaris en het aantal dienstjaren. Zoals aangegeven, wordt de transitievergoeding opgebouwd vanaf de eerste werkdag, waarbij de proeftijd ook meetelt.

Een werknemer heeft recht op:

  • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar
  • 1/36 bruto maandsalaris per gewerkte maand over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst, of wanneer de werknemer korter dan één jaar in dienst is

Denk daarbij ook aan de vakantietoeslag en andere toeslagen die mogelijk van toepassing zijn, zoals bonussen, winstuitkeringen of eindejaarsuitkeringen. Indien het loon uit een deel provisie bestaat, geldt het gemiddelde per maand gezien over de afgelopen 12 maanden voor ontslag.

Maximale hoogte transitievergoeding BCS blog

Maximale hoogte transitievergoeding

Om een te grote financiële last bij de werkgever te voorkomen, is er een maximale hoogte voor de transitievergoeding vastgesteld. Dit maximum wordt jaarlijks aangepast en bedraagt in 2021 €84.000. Wanneer het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan de vergoeding, wordt de transitievergoeding bijgesteld naar maximaal één bruto jaarsalaris.

Bijzondere situaties

De hoogte van de transitievergoeding kan ook afhankelijk zijn van bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer een werknemer minder gaat werken op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding geldt dan enkel voor het aantal uren dat wordt gekort. De werknemer moet dan minimaal 20% minder gaan werken en deze aanpassing mag niet tijdelijk zijn.

Wanneer de werknemer ziekgemeld is op het moment van ontslag, wordt uitgegaan van het normale, laatstverdiende bruto maandsalaris.

Hulp nodig bij het berekenen van de transitievergoeding?

Om werkgevers zoveel mogelijk te ondersteunen, biedt de software van BCS een automatische berekening van de transitievergoeding. Zo kun je in één oogopslag zien wat de hoogte van de transitievergoeding is en wat dit voor gevolgen voor de personeelskosten heeft. Wil je er graag meer over weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 073 – 594 29 51 of via de live chat.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?