close

Wat doet een salarisadministrateur?

Loonstrook wettelijk verplicht
Een salarisadministrateur houdt zich bezig met het verwerken van de administratie rondom de salarissen van werknemers. Dat betreft niet alleen het berekenen van alle loonbelastingen, maar ook het doorvoeren van wijzigingen, controleren van mutaties en andere werkzaamheden. In dit artikel leggen we uit wat een salarisadministrateur precies doet.
Loonstrook wettelijk verplicht

Wat zijn de taken van een salarisadministrateur?

De taken van de salarisadministrateur kunnen per organisatie verschillen. Algemeen bekeken, zal de salarisadministrateur zich voornamelijk bezighouden met:

  • Het verwerken van mutaties. Alle personeelsgegevens die van belang zijn voor het uitbetalen van de salarissen moeten verzameld en verwerkt worden. Denk hierbij aan de gewerkte uren, verlofaanvragen of het wijzigen van stamgegevens.
  • Controleren van gegevens. Naast het doorvoeren van wijzigingen en mutaties zorgt de salarisadministrateur er ook voor dat de salarisberekening correct verloopt. Zo wordt door middel van steekproeven gecontroleerd of de salarissen correct zijn berekend.
  • Het voorbereiden van de uitbetaling van de lonen. De salarisadministrateur controleert of alle benodigde gegevens voor de belastingen, afdrachten en loonaangifte correct en volledig zijn. De aangifte wordt vergeleken met die van eerdere periodes en de berekeningen worden gecontroleerd, zodat bijzonderheden op tijd worden geconstateerd.
  • Rapporteren aan management. De salarisadministrateur heeft een adviserende rol en biedt management of klanten inzicht in de status van de loonadministratie. Daarbij wordt ook verwacht dat de salarisadministrateur proactief informeert over fiscale mogelijkheden, verbeteringen of nieuwe wet- en regelgeving die van belang is voor de loonadministratie.

De functie van salarisadministrateur valt binnen de organisatie onder de financiële afdeling of onder de afdeling HRM. De functie is ook onder andere benamingen bekend:

  • Loonadministrateur
  • Salaris specialist
  • Payroll-professional
  • Salarisadviseur
  • Salarisconsulent

De verschillende rollen van een salarisadministrateur

De rol van een salarisadministrateur gaat verder dan alleen een verwerker van de salarisgegevens. Zo kan dezelfde persoon ook fungeren als controleur, leidinggevende, relatiebeheerder of adviseur.

In kleine organisaties komt het voor dat de salarisadministratie en HR-taken door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd. Deze draagt dan zorg voor het verwerken van mutaties, maar ook voor HR-processen zoals in- en uitdiensttreding, ziekteregistratie, opleiding en ontwikkeling, contractbeheer of andere zaken.

Wanneer er sprake is van een samenwerking met een externe salarisverwerker, houdt de interne salarisadministrateur zich bezig met een controlerende rol, met name vanwege het controleren van wijzigingen en mutaties.

tijdregistratie software personeel

NIRPA Certificering

De kwaliteit van payroll-professionals en salarisadministrateurs wordt geborgd door het NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Door middel van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie blijven de professionals op de hoogte van alle kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor het uitoefenen van hun beroep.

De registratie vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP).

BCS is ook NIRPA-gecertificeerd. Wij hanteren een zogenaamde collectieve registratie in het NIRPA-register: dat houdt in dat al onze gekwalificeerde medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden door Permanente Educatie. Zo bieden we al onze klanten de zekerheid dat hun salarisadministratie door professionals wordt verwerkt.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?