close

Wat doet een salarisadministrateur?

Loonstrook wettelijk verplicht
Een salarisadministrateur houdt zich bezig met het verwerken van de administratie rondom de salarissen van werknemers. Dat betreft niet alleen het berekenen van alle loonbelastingen, maar ook het doorvoeren van wijzigingen, controleren van mutaties en andere werkzaamheden. In dit artikel leggen we uit wat een salarisadministrateur precies doet.
Loonstrook wettelijk verplicht

Wat zijn de taken van een salarisadministrateur?

De taken van de salarisadministrateur kunnen per organisatie verschillen. Algemeen bekeken, zal de salarisadministrateur zich voornamelijk bezighouden met:

  • Het verwerken van mutaties. Alle personeelsgegevens die van belang zijn voor het uitbetalen van de salarissen moeten verzameld en verwerkt worden. Denk hierbij aan de gewerkte uren, verlofaanvragen of het wijzigen van stamgegevens.
  • Controleren van gegevens. Naast het doorvoeren van wijzigingen en mutaties zorgt de salarisadministrateur er ook voor dat de salarisberekening correct verloopt. Zo wordt door middel van steekproeven gecontroleerd of de salarissen correct zijn berekend.
  • Het voorbereiden van de uitbetaling van de lonen. De salarisadministrateur controleert of alle benodigde gegevens voor de belastingen, afdrachten en loonaangifte correct en volledig zijn. De aangifte wordt vergeleken met die van eerdere periodes en de berekeningen worden gecontroleerd, zodat bijzonderheden op tijd worden geconstateerd.
  • Rapporteren aan management. De salarisadministrateur heeft een adviserende rol en biedt management of klanten inzicht in de status van de loonadministratie. Daarbij wordt ook verwacht dat de salarisadministrateur proactief informeert over fiscale mogelijkheden, verbeteringen of nieuwe wet- en regelgeving die van belang is voor de loonadministratie.

De functie van salarisadministrateur valt binnen de organisatie onder de financiële afdeling of onder de afdeling HRM. De functie is ook onder andere benamingen bekend:

  • Loonadministrateur
  • Salaris specialist
  • Payroll-professional
  • Salarisadviseur
  • Salarisconsulent

De verschillende rollen van een salarisadministrateur

De rol van een salarisadministrateur gaat verder dan alleen een verwerker van de salarisgegevens. Zo kan dezelfde persoon ook fungeren als controleur, leidinggevende, relatiebeheerder of adviseur.

In kleine organisaties komt het voor dat de salarisadministratie en HR-taken door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd. Deze draagt dan zorg voor het verwerken van mutaties, maar ook voor HR-processen zoals in- en uitdiensttreding, ziekteregistratie, opleiding en ontwikkeling, contractbeheer of andere zaken.

Wanneer er sprake is van een samenwerking met een externe salarisverwerker, houdt de interne salarisadministrateur zich bezig met een controlerende rol, met name vanwege het controleren van wijzigingen en mutaties.

tijdregistratie software personeel

NIRPA Certificering

De kwaliteit van payroll-professionals en salarisadministrateurs wordt geborgd door het NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Door middel van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie blijven de professionals op de hoogte van alle kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor het uitoefenen van hun beroep.

De registratie vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP).

BCS is ook NIRPA-gecertificeerd. Wij hanteren een zogenaamde collectieve registratie in het NIRPA-register: dat houdt in dat al onze gekwalificeerde medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden door Permanente Educatie. Zo bieden we al onze klanten de zekerheid dat hun salarisadministratie door professionals wordt verwerkt.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

Preview:

Als werkgever heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder het correct omgaan met overuren en het uitbetalen hiervan. Maar hoe werkt dit precies, welke regels zitten hier aan vast en welke opties heb je allemaal? Met de juiste kennis kun je een eerlijke en transparante werkomgeving creëren voor je werknemers. In deze blog zetten we daarom alles wat je moet weten over het uitbetalen van overuren voor je op een rij.

Overuren uitbetalen: Alles wat je als werkgever moet weten

• Blog maart 18, 2024

Preview:

Ook dit jaar zijn er weer veranderingen zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheidsfondsen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Aof-premie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en herberekend. Maar hoe werkt dit precies, geldt voor jou het lage of hoge tarief en wat betekent dit voor jou als werkgever? In deze blog lees je alles wat je hierover moet weten.

• Blog maart 18, 2024

Aof-premie 2024: Alles wat je moet weten

• Blog maart 5, 2024

Preview:

In de volksmond heet het nog altijd de loonbelastingverklaring, de echte naam is opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen die nodig zijn voor het inhouden van de loonheffingen. Hoe vul je de opgave gegevens voor de loonheffingen precies in en waarom is deze verklaring zo belangrijk? In deze blog zetten we alles voor je op een rij.

• Blog maart 5, 2024

Loonbelastingverklaring: Wat is het en hoe vul je het goed in?