Als werkgever houd je belasting in over het loon wat je uitbetaald aan je werknemer. Dit noemen we loonheffing. Een deel van het salaris gaat dus automatisch naar de Belastingdienst zodat de werknemer niet aan het einde van het jaar voor verrassingen komt te staan en moet terugbetalen. Ook over het geld wat naast het reguliere loon wordt verdiend, denk aan vakantiegeld, overuren of een bonus, wordt loonheffing ingehouden. Dit noemen we loonheffing bijzonder tarief. Dit is altijd meer dan de reguliere loonheffing. Wat moet je als werkgever weten over loonheffing bijzonder tarief?

Waarover betaalt een werknemer loonheffing bijzonder tarief?

Loonheffing bijzonder tarief wordt toegepast over alle inkomsten naast het reguliere salaris. Denk hierbij aan:

  • Vakantiegeld of vakantietoeslag
  • Een 13e maand of eindejaarsuitkering
  • Overwerkloon
  • Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen
  • Een bonus of provisies
  • Loonsverhoging met terugwerkende kracht

Hoe hoog is loonheffing bijzonder tarief?

De hoogte van het belastingtarief wordt bepaald door een aantal factoren. Bijvoorbeeld leeftijd, hoe hoog het inkomen is en of er heffingskorting wordt toegepast. Als de AOW-leeftijd nog niet bereikt is en er geen heffingskorting wordt toegepast, betaalt een werknemer met jaarloon tot 69.399 euro 37,07% belasting over de extra inkomsten. Bij een inkomen hoger dan 69.399 euro geldt er een belastingtarief van 49,50%.

Als er wel loonheffingskorting wordt toegepast, liggen de percentages heel erg uiteen. Niet alleen het bijzonder tarief, maar ook het verrekeningspercentage is namelijk afhankelijk van de hoogte van het jaarloon. Er wordt een percentage opgeteld of afgetrokken bij het standaard percentage van 37.07% of 49,50%. Alle percentages zijn terug te vinden in een tabel bij De Belastingdienst.

Waarom is dit hoger dan de reguliere loonheffing?

Je werknemers zullen over hun vakantiegeld, overuren of bonus veel meer belasting betalen dan over hun reguliere salaris. Loonheffing bijzonder tarief is namelijk in alle gevallen hoger dan de reguliere loonheffing. Dat komt omdat de loonheffingskorting in principe voor het gehele jaar al verdeeld is per maand. Alles wat dus nog extra verdiend wordt, komt niet meer in aanmerking voor deze loonheffingskorting. Als er te weinig wordt ingehouden, bestaat de kans dat de werknemer aan het einde van het jaar juist moet bijbetalen aan de belastingdienst. Om dit te voorkomen wordt er dus gerekend met een hoger bijzonder tarief percentage.

Gelukkig krijgen veel werknemers een gedeelte van de betaalde belasting over hun vakantiegeld of 13e maand uiteindelijk weer terug bij hun belastingopgave. In veel gevallen heeft een werknemer namelijk een aftrekpost. Denk aan hypotheekrenteaftrek of ziektekosten.

Voorkom verrassingen bij je werknemers

Als werkgever is het verstandig om je werknemers bewust te maken van de regels en tarieven die voor hen gelden. Dat kun je bijvoorbeeld doen met een pro-forma loonstrook. Ook kun je het verwijzen naar de tabel van de Belastingdienst. Zo kunnen zij zelf bekijken welke situatie en welk tarief voor hen van toepassing is. Ze kunnen dan van tevoren al berekenen hoeveel ze dus netto overhouden bij de uitbetaling van bijvoorbeeld het vakantiegeld.

Als werkgever kun je dus weinig doen aan het vaak hoge percentage wat zij aan loonheffing bijzonder tarief moeten betalen. Toch kun je ze wel (een beetje) helpen hierbij. Soms valt een werknemer qua jaarsalaris namelijk net in het grensgebied tussen twee tarieven. Verdient een werknemer op jaarbasis minder dan 20.700 euro, dan betaalt hij of zij 8,61% bijzonder tarief (bij loonheffingskorting). Gaat een werknemer vanaf 21.318 euro verdienen, wordt het bijzonder tarief ruim 40%. Een verschil van dus maar 618 euro in jaarsalaris, maar een veel hoger tarief. Valt een medewerker in dit grensgebied, raden we aan om het percentage alvast te verhogen naar 40,47%. Mocht er toch minder verdiend zijn, kan de medewerker het te veel betaalde bedrag gewoon weer terugkrijgen. Zo voorkom je teleurstellingen bij een flinke naheffing het volgende jaar.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.