close

NOW maatregel: hoe werkt het precies?

NOW measure
Momenteel werken medewerkers veelal vanuit huis en zijn de HR-afdelingen van organisaties constant bezig om de personele puzzel gelegd te krijgen. Wij volgen de door de overheid gestelde NOW maatregelen op de voet en bespreken de eventuele gevolgen voor organisaties en hun personeel. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over het uitvoeren van belangrijke HR-processen en de continuïteit van je organisatie blijft gewaarborgd.

NOW-1 Maatregel

In de eerste maatregel van de NOW (NOW-1) was bepaald dat je subsidie ontvangt over de loonsom maart tot en met mei, maar nooit meer dan driemaal de loonsom over januari. Dit is aangepast naar de loonsom over maart tot en met mei, maar nooit meer dan driemaal de loonsom over maart. Bij een vierweekse periode van verloning spreken we over het eerste tijdvak en derde t/m vijfde tijdvak. Dat ziet er als volgt uit:

Rekensom oude situatie NOW-1 maatregel

In januari heeft u een loonsom van € 25.000,-. Uitgaande van 100% omzetverlies ontvangt u aan voorschot: 80% van 100% x 3 x € 25.000,- x 1,3 x 90% = € 70.200,-. De te verwachten subsidie bedraagt € 75.000,- x 1, 3 x 0.9 = € 87.750,-.

Rekensom nieuwe situatie NOW-1 maatregel

In maart heb je een loonsom van € 30.000,-, in april een loonsom van
€ 35.000,- en in mei heb je ook een loonsom van € 35.000,-. Dit is een totaal van € 100.000,-. De te ontvangen subsidie wordt berekend over € 75.000,-. Alleen wanneer het loon van maart t/m mei hoger uitvalt, ontvang je subsidie over € 100.000,-. Dit is nooit meer dan driemaal het loon over maart waardoor je een subsidie over € 90.000,- ontvangt. Uitgaande van 100% omzetverlies ontvang je een subsidie van € 90.000,- x 1,3 x 0.9 = € 105.300,-. Door deze wijziging ontvangt de ondernemer in dit voorbeeld € 105.300,- min € 87.750,- = € 17.550,- meer.

NOW-2 Maatregel

Het Noodpakket NOW-2 is op verschillende manieren aangepast ten opzichte van het eerste noodpakket. Het kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd.

NOW 2 omzetdaling

Bij de NOW-2 regeling wordt de omzetdaling vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli óf 1 augustus. Hierbij is het voor aanvragers die voor een tweede keer beroep doen op de NOW belangrijk dat de omzetperiode aansluit op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Ook wijzigt de referentiemaand voor de loonsom naar maart dit jaar. Daarbij volgt het tweede tijdvak verder de systematiek van het eerste tijdvak. Dit betekent dat werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten een aanvraag kunnen indienen bij het UWV. Aangezien bij de NOW-2 de omzetdaling is vastgesteld over een viermaandsperiode is de referentieperiode voor omzetdaling in de NOW-2 een derde van de jaaromzet va 2019. Daarbij keert het UWV het voorschot, van 80% van de door ondernemers aangevraagde subsidies, in twee betalingen uit.

Bij- of omscholing: NOW-2.0 regeling

Wanneer je als werkgever deelneemt aan de NOW 2.0-regeling betekent dit onder andere dat je een inspanningsverplichting hebt om medewerkers te stimuleren zich bij- of om te scholen. Als werkgever leg je daar, bij aanvraag van de NOW 2.0, een verklaring voor af. Op die manier kunnen medewerkers door het volgen van verschillende trainingen zich aanpassen naar de nieuwe economische situatie. Ons trainingsaanbod biedt ook voor dit soort gevallen geschikte trainingen

NOW-3.0 Maatregel

Hoewel het doel blijft de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, kunnen niet alle banen worden gered. Werkgevers krijgen binnen de NOW 3 daarom (meer) ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. Drie tijdvakken van drie maanden

De NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden:
  • Het eerste tijdvak van de NOW 3 (NOW 3.1) loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Een aanvraag voor de NOW 3.1 kan worden ingediend in de periode tussen 16 november tot en met 13 december 2020.
  • Het tweede tijdvak (NOW 3.2) loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Naar verwachting loopt de aanvraagperiode van 15 februari tot en met 14 maart 2021.
  • Het laatste tijdvak (de NOW 3.3) loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Er wordt gestreefd naar een aanvraagperiode van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Je kunt per tijdvak besluiten of je een aanvraag doet of niet. Het maakt daarvoor niet uit of je eerder al een beroep hebt gedaan op de NOW 1 of NOW 2.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, moet er sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling. De NOW 3.1 staat open voor ondernemers die een verwacht omzetverlies hebben van minimaal 20% in een periode van 3 maanden (van 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021). Deze verwachte omzet moet je vergelijken met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4.

Als je voor het eerst een beroep doet op de NOW-regeling, dan mag je zelf kiezen of de omzetperiode laat starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Heb je al aanspraak gemaakt op de NOW? Dan moet je deze periode aansluiten op de eerder gekozen omzetperiode.

Vanaf 1 januari 2021: hogere omzetdaling

Omdat de overheid ervan uitgaat dat (alleen) de bedrijven met een hoger omzetverlies ook in 2021 nog steun nodig hebben, gaat dit percentage vanaf 1 januari 2021 omhoog. De NOW 3.2 en 3.3 zijn dus nog alleen toegankelijk voor bedrijven met een omzetverlies van tenminste 30% per tijdvak.

Belangrijk voor de NOW 3 maatregel:

Je moet zelf een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW. Voor de NOW 3 moet dit binnen 24 weken na 1 september 2021. Heb je een accountantsverklaring nodig? Dan heb je 38 weken de tijd.

Impact coronavirus op personeel en bedrijf

Impact coronavirus op personeel

De impact van het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers maar ook voor medewerkers en personeel. Het is daarom verstandig om medewerkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen jouw organisatie. Maak duidelijke afspraken over thuiswerken, afstand op kantoor en contact onderling.

Wij helpen je verder

Ben je als leidinggevende of HR-professional op zoek naar meer informatie over het treffen van veilige maatregelen op de werkvloer? Met onze hrm software behoud je makkelijk inzicht en overzicht over gebeurtenissen binnen de organisatie. Wil je liever advies om te kijken wat wij voor je kunnen betekenen? Neem gerust contact op met een van onze experts, zij helpen je op een persoonlijke manier verder en beantwoorden al je vragen. Óf ga meteen naar onze productpagina en kijk welk softwarepakket het beste bij jouw organisatie past.