close

Efficiënt jouw personeelsplanning verzorgen

BCS Time is een uitgebreide tijdregistratie module, gericht op organisaties vanaf 20 medewerkers. Volledig geïntegreerd met het HR-systeem, biedt deze module een complete oplossing voor tijdregistratie en planning. Met BCS Time controleer en verwerk je snel en eenvoudig de gewerkte uren van de medewerkers. Dit gebeurt uiteraard volgens de huidige geldende wet- en regelgeving.

  • Check Icon Beheren van personeelsplanning en werkroosters
  • Check Icon Vaste roosters in één keer opvoeren en instellen
  • Check Icon Directe inzage voor medewerkers en leidinggevenden
  • Check Icon Automatische berekening van toeslagen, overwerk of tijd voor tijd
  • Check Icon Gekoppeld aan salarisoplossing van BCS HR Software

Flexibele planning

De planningsmodule binnen BCS Time biedt een flexibele en efficiënte manier voor personeelsplanning en het beheer van werkroosters. Je kan de werktijden van medewerkers met een vast rooster in één keer opvoeren en instellen. Voor de flexibele medewerkers gebruik je de planningsmodule. In de BCS Time planningsmodule kan je een weekplanning van eerdere weken eenvoudig dupliceren en eventuele aanpassingen doorvoeren. Alle afdelingen en van medewerker tot leidinggevende hebben direct inzage in de voor hen beschikbaar gestelde planning en werkroosters.

Collegas tijdregistratie urenregistratie planning

Tijdregistratie

Medewerkers kunnen zich eenvoudig aan- en afmelden via BCS Time of via speciale klok- en toegangsapparatuur. De gewerkte uren worden opgeslagen in BCS Time en dagelijks weergegeven. Het systeem berekent automatisch toeslagen, overwerk of tijd voor tijd volgens de geldende cao of de configuratie van jouw organisatie. Maak je gebruik van de salarisoplossing van BCS HR Software, dan zullen alle te verlonen overuren en toeslagen automatisch worden verwerkt binnen BCS Time.

Vraag jouw demo aan

BCS HR Software BV

In- en uitklokken via BCS Time

Het is mogelijk om de gewerkte tijd te registreren via BCS Time.

Indien gewenst kan een medewerker ook een urensoort aangeven. Dit maakt het registeren van uren op basis van activiteit mogelijk of voor het bepalen van het aantal thuiswerkdagen en de bijbehorende reis- of thuiswerkvergoedingen.

Hardware tijdregistratie

Je kunt als organisatie ook kiezen om te werken met specifieke kloksystemen. Deze hardware maakt het mogelijk om medewerkers in- en uit te laten klokken met bijvoorbeeld een badge of een via je mobiele telefoon (FRI-chip). Er zijn veel oplossingen mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden of vraag een demo aan.

Urenregistratie verplicht voor werknemers BCS

Verzuim en verlof integratie

BCS Time is volledig geïntegreerd met de BCS HR Software Verlof en Verzuim module. Een eenvoudig kleurensysteem maakt direct inzichtelijk welke medewerker om welke reden afwezig is. Toegekend verlof wordt direct doorgevoerd in de planning en de tijdregistratie.