x

Wat is ESS (Employee Self Service)?

Employee self-service (ESS) is een veelgebruikte HRM software term waarmee werknemers toegang krijgen tot bijvoorbeeld hun loonstrookjes, jaaropgaven, persoonlijke gegevens, declaraties, ziekmeldingen en verlofaanvragen.

Door zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de medewerker zelf te leggen vermindert de administratieve last. De HR manager of een leidinggevende houdt nog wel altijd de controle door bijvoorbeeld een goedkeuring te plaatsen op een declaratie of verlofaanvraag. Hierdoor weet een medewerker dat zijn of haar invoer altijd gecontroleerd wordt en pas na een akkoord definitief is

De ESS software voor werknemers zit standaard in een van onze uitgebreidere HR-systemen, zoals Delta of Polaris. De medewerker krijgt toegang tot een mobiele app of een online werknemersportaal om daar zelf administratieve zaken af te handelen, bijvoorbeeld en adreswijziging of aanpassing van het bankrekeningnummer.

Door deze standaard HR processen te digitaliseren kan een organisatie geld, tijd, personeel en papier besparen. ESS geeft HR Managers meer tijd om te focussen op wat echt belangrijk is: aandacht voor het personeel.

Is jouw vraag beantwoord?