Er zijn verschillende situaties waarbij bijzonder verlof van toepassing kan zijn. Veelvoorkomende situaties zijn verlof voor een huwelijk, verhuizing of voor een doktersbezoek. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld en wordt vastgelegd in een cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. In deze blog gaan we dieper in op het (bijzonder) verlof bij overlijden.

Ben ik verplicht om bijzonder verlof te geven?

Bijzonder verlof is dus niet wettelijk vastgelegd. Maar toch kan er een verplichting ontstaan om dit beschikbaar te stellen voor jouw personeel, bijvoorbeeld omdat het in de CAO of in het bedrijfsreglement is vastgelegd. Het is in ieder geval zaak om het duidelijk te communiceren naar je werknemers, om verwarring te voorkomen.

Calamiteitenverlof bij overlijden

Het overlijden van een dierbare kan een grote impact hebben op een werknemer. Als werkgever wil je de werknemer de gelegenheid geven om afscheid te nemen. Wanneer een direct familielid van de werknemer komt te overlijden, heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Dit soort verlof wordt ingezet om de nodige zaken rondom het overlijden te kunnen regelen.

Afhankelijk van de situatie kan het calamiteitenverlof een of meerdere dagen duren. Na die periode gaat het over in bijzonder verlof. De regels en rechten rondom verlof bij overlijden zijn vastgelegd in het korte verzuimverlof rondom calamiteiten of kunnen zijn vastgelegd in de cao.

Bijzonder verlof bij overlijden BCS

Hoeveel vrije dagen bij overlijden?

Het korte verzuimverlof beschrijft de regels rondom verlof bij overlijden. Hierbij wordt gekeken naar bloedverwantschap en aanverwantschap. In beide gevallen zijn er graden vastgesteld waarin de relatie tussen twee personen wordt aangemerkt. Afhankelijk van de graad wordt bepaald hoe lang iemand bijzonder verlof krijgt. Tijdens het verlof loopt het salaris door.

Bloedverwantschap

Bloedverwantschap omschrijft de relatie tussen twee personen waarvan de een van de ander afstemt óf wanneer de twee personen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Denk hierbij aan ouders en kinderen of broers en zussen. Er zijn hierin vier graden te onderscheiden:

 1. Eerste graad: Kinderen en ouders. Dit geldt ook voor adoptiekinderen en adoptieouders.
 2. Tweede graad: Broers en zussen, kleinkinderen en grootouders.
 3. Derde graad: Ooms en tantes, neven en nichten (kinderen van broers of zussen), overgrootouders en achterkleinkinderen.
 4. Vierde graag: Oudooms en oudtantes, neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders), achterneven en achternichten en betovergrootouders.

Aanverwantschap

Aanverwantschap omschrijft de relatie tussen de werknemer en de bloedverwanten van zijn of haar echtgenoot. Dit verwantschap is alleen van toepassing bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hierin worden de volgende graden onderscheiden:

 1. Eerste graad: Kinderen en ouders van de partner, alsook partner van de kinderen (schoonzoon/schoondochter). Dit geldt ook voor adoptiekinderen en adoptieouders.
 2. Tweede graad: Broers en zussen, kleinkinderen en grootouders van de partner.
 3. Derde graad: Ooms en tantes, neven en nichten (kinderen van broers of zussen), overgrootouders en achterkleinkinderen van de partner.
 4. Vierde graag: Oudooms en oudtantes, neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders), achterneven en achternichten en betovergrootouders van de partner.

Aantal vrije dagen

Het aantal vrije dagen bij overlijden van een naaste is dus afhankelijk van het verwantschap met de overledene. In de meeste gevallen gelden de volgende regels:

 • Eerste graad: 4 dagen verlof
 • Tweede graad: 2 dagen verlof
 • Derde graad: 1 dag verlof
 • Vierde graad: 1 dag verlof

Toch kun je er in specifieke situaties van afwijken wanneer je merkt dat de werknemer meer verlof nodig heeft.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.