De jaaropgave bevat alle loongegevens van een medewerker van een bepaald jaar. Dit document vormt voor de medewerker de basis voor de aangifte inkomstenbelasting. Het is dan ook wettelijk verplicht om vanaf de aanmelding als werkgever bij de Belastingdienst deze jaaropgave te verstrekken. Het verstrekken hiervan kan op verschillende manieren en zowel op papier als digitaal.

Wanneer jaaropgave verstrekken?

Volgens de wet ben je als werkgever verplicht om binnen een schappelijke periode na het aflopen van een jaar de jaaropgave aan je medewerkers te verstrekken. Veel werkgevers verstrekken de jaaropgave in januari of februari van het nieuwe jaar. Let op dat je als werkgever een sanctie riskeert indien je het te laat of niet verstrekt.

Jaaropgave digitaal BCS blog

Verplichte onderdelen jaaropgave

De Belastingdienst biedt zelf op de website een sjabloon voor de jaaropgave aan. In ieder geval moet de jaaropgave de volgende onderdelen bevatten:

  • Gegevens medewerker: naam, adresgegevens, BSN en geboortedatum
  • Gegevens werkgever: naam en adresgegevens
  • Het fiscale loon voor loonbelasting
  • De ingehouden loonbelasting
  • De verrekende arbeidskorting
  • Het loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • De verrekende levensloopverlofkorting
  • Of je bij de berekening van de loonbelasting/premie volks­verzekeringen rekening hebt gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer
  • De ingehouden premie Zvw of berekende werkgeversheffing Zvw
  • Het totaal van de premies werknemersverzekeringen

Voordelen digitale jaaropgave

Er zijn geen specifieke eisen rondom de vorm waarin een jaaropgave wordt opgesteld en verstrekt. Dit mag zowel op papier als digitaal. De jaaropgave is daarmee vormvrij. Het digitaal opstellen van de jaaropgave brengt echter wel veel voordelen met zich mee.

Zo kun je als werkgever de jaaropgave gemakkelijk downloaden en digitaal aan je medewerkers verstrekken. Goede salarissoftware met EES biedt tevens de mogelijkheid voor de medewerker om het document zelf te downloaden. Ook hoeft de medewerker er niet al te zorgvuldig mee om te gaan, omdat hij of zij de digitale jaaropgave niet kan kwijtraken en altijd online kan raadplegen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden rondom het digitaal verstrekken van de jaaropgave? Lees meer over de salaris software van BCS.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.