close

Hoe werken salarisschalen?

Hoe werken salarisschalen blog
Binnen veel organisaties wordt het salaris van medewerkers per individu bekeken. Deze organisaties zijn veelal klein en daar is deze individuele onderhandeling ook gebruikelijk. Bij grotere organisaties kan deze manier van salarisbepaling leiden tot zeer uiteenlopende inkomensverschillen en scheve gezichten. Om structuur en transparantie aan te brengen in deze salarisbepaling, bestaan er salarisschalen. Maar hoe werken salarisschalen precies?
Hoe werken salarisschalen blog

Over salarisschalen

Een salarisschaal bestaat uit een start- en eindloon van laag tot hoog waarin bruto maandsalarissen voor een bepaalde fulltime functie staan vastgesteld. De bedragen binnen een schaal noem je ook wel ‘treden’ of ‘periodieken’. Bij verschillende functieniveaus horen verschillende salarisschalen, welke weer onderdeel zijn van een loongebouw of salarishuis. Soms ligt het loongebouw al vast op basis van een cao. Heeft de organisatie geen cao, kan een organisatie zelf het loongebouw bepalen.

Hoe werken salarisschalen?

In principe geldt voor elk functieniveau een andere salarisschaal. Ben je bijvoorbeeld junior? Dan zit je in een lagere salarisschaal dan een senior. Maak je promotie? Dan stap je waarschijnlijk over naar een hogere schaal. Verder kan jouw salarisniveau of trede afhankelijk zijn van jouw eigen prestaties en/of bedrijfsprestaties, maar ook van jouw leeftijd, opleiding of ervaring. Kom je op de laatste trede van de schaal? Dan krijg je in principe geen periodiek meer en verandert jouw salarisniveau niet meer, tenzij je promotie maakt naar een andere functie of functieniveau.

De precieze werking van salarisschalen is afhankelijk van welk soort loongebouw een organisatie hanteert.

Structureel of flexibel loongebouw

Een loongebouw kan zowel structureel als flexibel zijn. Bij een flexibel loongebouw kun je lonen afhankelijk maken van de bedrijfsprestaties. Gaat het bijvoorbeeld economisch goed met een organisatie, kunnen er beloningen worden toegekend. Belandt de organisatie (tijdelijk) in zwaar weer, kan een periodiek worden overgeslagen. Bij een structureel loongebouw bestaan er geen beloningen op basis van bedrijfsprestaties en is de organisatie gebonden aan de salarisafspraken en vastgestelde periodieken.

Online loonstrook maken

Gesloten of open salarisstructuur

Ook kan een loongebouw een gesloten of open salarisstructuur hanteren. Een gesloten salarisstructuur houdt in dat de periodieken binnen een salarisschaal zijn gebaseerd op leeftijd of aantal dienstjaren en niet op basis van personeelsprestaties. Een open salarisstructuur hanteert ook een start- en eindloon, maar geen vaste periodieken. Bij slecht functioneren krijgt de medewerker geen opslag, bij goed functioneren wel. Het is ‘loon naar werken’ en stimuleert personeelsprestaties.

Online loonsoftware BCS

Salaris software van BCS

Het hanteren van salarisschalen kan worden ondersteund door loonadministratie software van BCS. Zo heb je onder meer altijd toegang tot een volledig loonkostenoverzicht, kan je jouw administratie koppelen aan de gewenste cao en, wanneer dit voor een medewerker van toepassing is, kan je automatische tredeverhoging toepassen. Lees meer over de salaris software van BCS.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?