Met de nieuwe WAB gaat ook de transitievergoeding op de schop. Dat kan voor werkgevers zowel voordelig als nadelig uitpakken. Check hier een rekenvoorbeeld van de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020.

Aan de hand van onder andere het bruto maandsalaris, vakantiebijslag, vaste eindejaarsuitkering (en eventueel andere toeslagen en vergoedingen) en de duur van het dienstverband wordt sinds 2015 een transitievergoeding berekend. Het recht op transitievergoeding ontstaat na twee jaar dienstverband. Over elk gewerkt jaar moet een derde maandsalaris aan transitievergoeding worden uitbetaald. Na tien gewerkte jaren loopt dit zelfs op naar een half maandsalaris per gewerkt jaar. Maar het kan nog meer oplopen: werknemers die 50 jaar of ouder zijn en langer dan tien jaar in dienst, hebben recht op één heel maandsalaris per gewerkt jaar als transitievergoeding.

Transitievergoeding wijziging 2020

Maar die situatie gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet Arbeid in Balans (WAB) van kracht en heeft een werknemer van dag één in dienst recht op een transitievergoeding. Voor lopende contracten (korter dan twee jaar) kan dat in 2020 nadelig uitpakken. Maar daar staat tegenover dat de opbouw van transitievergoeding bij langer lopende dienstverbanden lager wordt. Vanaf 1 januari 2020 levert elk gewerkt jaar een derde maandsalaris aan transitievergoeding op. De regeling zoals die nu nog bestaat voor 50-plussers en dienstverbanden langer dan tien jaar, komen dan te vervallen.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding 2020

Rekenvoorbeeld 1: vakantiekracht

Een werkgever neemt in 2020 een vakantiekracht voor zes weken in dienst. Zijn bruto maandsalaris is € 900,-. De werknemer heeft in totaal € 1.100,- ontvangen. De werkgever is in de nieuwe situatie (2020) verplicht om de werknemer een transitievergoeding uit te betalen. Dit is een bedrag van € 30,56. Dit komt tot stand door de volgende berekening: (€ 1.100,- / € 900,-) x (300/12) = € 30,56. Let op! De werkgever dient de transitievergoeding op een apart dienstverband te verwerken in Delta HRP!

Rekenvoorbeeld 2: ontslaan werknemer

Een werkgever ontslaat een werknemer die in 2019 precies 30 jaar in dienst is geweest. Werknemer is geboren in 1959 (50-plusser) en heeft 30 jaar lang een brutosalaris van € 2.400,- ontvangen. Onder de huidige regeling betaalt de werkgever ten minste een bedrag van € 44.000,- aan transitievergoeding (exclusief vakantiebijslag en overige vergoedingen). Wanneer deze situatie zich in 2020 voordoet, betaalt de werkgever ten minste € 24.000,- aan transitievergoeding (exclusief vakantiebijslag en overige vergoedingen). Het verschil tussen de huidige en toekomstige rekenregels is in dit geval maar liefst € 20.000,-. In sommige situaties kan het dus heel interessant zijn om te wachten met het afscheid nemen van bepaalde werknemer(s) tot 1 januari 2020.

Wat wij doen

Onze software speelt al in release 4 (oktober 2019) in op de ingrijpende wijzigingen die de WAB teweegbrengt. Wij geven in september 2020 meerdere seminars waarin wij graag meer vertellen over de WAB en de vertaalslag die wij naar onze software hebben gemaakt. Ga goed voorbereid het nieuwe jaar in!

Voor meer informatie over alle trainingen, workshops en seminars klik hier.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.