close

Rekenregels transitievergoeding op de schop

Rekenregels transitievergoeding met voorbeeld
Met de nieuwe WAB gaat ook de transitievergoeding op de schop. Dat kan voor werkgevers zowel voordelig als nadelig uitpakken. Check hier een rekenvoorbeeld van de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020.
Rekenregels transitievergoeding met voorbeeld

Aan de hand van onder andere het bruto maandsalaris, vakantiebijslag, vaste eindejaarsuitkering (en eventueel andere toeslagen en vergoedingen) en de duur van het dienstverband wordt sinds 2015 een transitievergoeding berekend. Het recht op transitievergoeding ontstaat na twee jaar dienstverband. Over elk gewerkt jaar moet een derde maandsalaris aan transitievergoeding worden uitbetaald. Na tien gewerkte jaren loopt dit zelfs op naar een half maandsalaris per gewerkt jaar. Maar het kan nog meer oplopen: werknemers die 50 jaar of ouder zijn en langer dan tien jaar in dienst, hebben recht op één heel maandsalaris per gewerkt jaar als transitievergoeding.

Transitievergoeding wijziging 2020

Maar die situatie gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet Arbeid in Balans (WAB) van kracht en heeft een werknemer van dag één in dienst recht op een transitievergoeding. Voor lopende contracten (korter dan twee jaar) kan dat in 2020 nadelig uitpakken. Maar daar staat tegenover dat de opbouw van transitievergoeding bij langer lopende dienstverbanden lager wordt. Vanaf 1 januari 2020 levert elk gewerkt jaar een derde maandsalaris aan transitievergoeding op. De regeling zoals die nu nog bestaat voor 50-plussers en dienstverbanden langer dan tien jaar, komen dan te vervallen.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding 2020

Rekenvoorbeeld 1: vakantiekracht

Een werkgever neemt in 2020 een vakantiekracht voor zes weken in dienst. Zijn bruto maandsalaris is € 900,-. De werknemer heeft in totaal € 1.100,- ontvangen. De werkgever is in de nieuwe situatie (2020) verplicht om de werknemer een transitievergoeding uit te betalen. Dit is een bedrag van € 30,56. Dit komt tot stand door de volgende berekening: (€ 1.100,- / € 900,-) x (300/12) = € 30,56. Let op! De werkgever dient de transitievergoeding op een apart dienstverband te verwerken in Delta HRP!

Rekenvoorbeeld 2: ontslaan werknemer

Een werkgever ontslaat een werknemer die in 2019 precies 30 jaar in dienst is geweest. Werknemer is geboren in 1959 (50-plusser) en heeft 30 jaar lang een brutosalaris van € 2.400,- ontvangen. Onder de huidige regeling betaalt de werkgever ten minste een bedrag van € 44.000,- aan transitievergoeding (exclusief vakantiebijslag en overige vergoedingen). Wanneer deze situatie zich in 2020 voordoet, betaalt de werkgever ten minste € 24.000,- aan transitievergoeding (exclusief vakantiebijslag en overige vergoedingen). Het verschil tussen de huidige en toekomstige rekenregels is in dit geval maar liefst € 20.000,-. In sommige situaties kan het dus heel interessant zijn om te wachten met het afscheid nemen van bepaalde werknemer(s) tot 1 januari 2020.

Wat wij doen

Onze software speelt al in release 4 (oktober 2019) in op de ingrijpende wijzigingen die de WAB teweegbrengt. Wij geven in september 2020 meerdere seminars waarin wij graag meer vertellen over de WAB en de vertaalslag die wij naar onze software hebben gemaakt. Ga goed voorbereid het nieuwe jaar in!

Voor meer informatie over alle trainingen, workshops en seminars klik hier.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

Preview:

Als werkgever heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder het correct omgaan met overuren en het uitbetalen hiervan. Maar hoe werkt dit precies, welke regels zitten hier aan vast en welke opties heb je allemaal? Met de juiste kennis kun je een eerlijke en transparante werkomgeving creëren voor je werknemers. In deze blog zetten we daarom alles wat je moet weten over het uitbetalen van overuren voor je op een rij.

Overuren uitbetalen: Alles wat je als werkgever moet weten

• Blog maart 18, 2024

Preview:

Ook dit jaar zijn er weer veranderingen zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheidsfondsen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Aof-premie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en herberekend. Maar hoe werkt dit precies, geldt voor jou het lage of hoge tarief en wat betekent dit voor jou als werkgever? In deze blog lees je alles wat je hierover moet weten.

• Blog maart 18, 2024

Aof-premie 2024: Alles wat je moet weten

• Blog maart 5, 2024

Preview:

In de volksmond heet het nog altijd de loonbelastingverklaring, de echte naam is opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen die nodig zijn voor het inhouden van de loonheffingen. Hoe vul je de opgave gegevens voor de loonheffingen precies in en waarom is deze verklaring zo belangrijk? In deze blog zetten we alles voor je op een rij.

• Blog maart 5, 2024

Loonbelastingverklaring: Wat is het en hoe vul je het goed in?