close

Slapend dienstverband 2020: Pas op voor Doornroosje!

Slapend dienstverband uwv Doornroosje 2020 Slapend dienstverband kan per 1 januari 2020 dure gevallen worden. Dat komt door een nieuwe rekenformule transitievergoeding van het UWV. Pas als werkgevers dus op voor Doornroosje: slapend dienstverband is niet langer meer toegestaan!

Slapend dienstverband uwv Doornroosje 2020

Betekenis slapend dienstverband

Slapende dienstverbanden ontstaan als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is beëindigd. De Hoge Raad oordeelde recent dat een werkgever op basis van 'goed werkgeverschap' hoort in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming. Op dat moment is de werkgever verplicht een vergoeding toe te kennen. Deze vergoeding is zo hoog als de wettelijke transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag nadat de wachttijd is verstreken. Meestal is dat na twee jaar, 104 weken. Overigens kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst.

UWV transitievergoeding slapend dienstverband

Is een dienstverband op of na 1 juli 2015 slapend geworden, dan is het sterke advies om deze dienstverbanden nog voor 1 januari 2020 af te ronden. Er is namelijk een risico dat een werkgever die in 2020 veroordeeld wordt om een schadevergoeding te betalen, deze niet of niet helemaal door het UWV gecompenseerd krijgt. In 2020 vergoedt het UWV namelijk volgens een nieuwe rekenformule transitievergoeding, maar voor de werkgever geldt nog dat de transitievergoeding per einde wachttijd voldaan moet worden. Dat kan aanzienlijk hoger uitvallen en kan zo een duur addertje onder het gras blijken.

En wat als nog ouder?

Het kan natuurlijk zo zijn dat er al slapende dienstverbanden van vóór 1 juli 2015 zijn. De Hoge Raad zegt niets over deze groep, maar uit de motivering valt af te leiden dat de uitspraak niet van toepassing is op werknemers met een dienstverband dat voor 1 juli 2015 al in slaap is gevallen. Het UWV sluit deze groep ook uit van de compensatieregeling en het is werkgevers dus niet aan te raden deze groep zomaar een beëindigingsvoorstel te doen.

Duidelijk! En ook weer niet

In ieder geval is er door de 'Doornroosje-beschikking' van de Hoge Raad enige duidelijkheid gekomen over de verplichting om slapende dienstverbanden te beëindigen en waarom het goed is daar nog dit jaar actie op te ondernemen. Maar er zijn ook veel vragen. Wanneer is bijvoorbeeld sprake van een uitzondering om een slapend dienstverband voort te zetten? Gaat de regeling in de toekomst toch ook op voor slapers van voor 1 juli 2015? Welke vergoeding wordt door het UWV gecompenseerd? Oftewel: er zijn vragen beantwoord, maar veel ook nog niet (of er zijn nieuwe vragen uit voortgekomen.) Ons advies is om de contracten per geval te bekijken.

Vragen?

Voor vragen verwijzen we u graag naar Debbie van de Laar van LXA The Law Firm, die de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgt. Haar mailadres is debbievandelaar@lxa.nl

Doornroosje regeling

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog februari 20, 2024

Preview:

De beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn jaarlijks weer een belangrijk moment. Hier hangen salaris- en promotiekansen vanaf, maar ook contractverlengingen. Het vermogen om eerlijke en onpartijdige evaluatie uit te voeren, is van onschatbare waarde voor zowel werknemers als werkgevers. De HR afdeling speelt hier een belangrijke rol in. Maar hoe kan HR bijdragen aan een eerlijke beoordeling van medewerkers, zonder dat dit sterk afhangt van de mening van een manager of andere leidinggevende? In deze blog delen we een aantal tips hoe je hier binnen jouw organisatie mee om kunt gaan.

• Blog februari 20, 2024

De rol van HR bij het objectief beoordelen van medewerkers

• Blog januari 9, 2024

Preview:

BCS HR Software breidt haar marktpositie uit door de overname van Online Academie, een bedrijf dat bekend staat om haar learning experience platform (SaaS). De samenwerking tussen BCS en Online Academie is de zesde acquisitie sinds Main Capital Partners in april 2022 in BCS investeerde en de derde van dit jaar.

• Blog januari 9, 2024

We zijn erg blij om de succesvolle overname van Online Academie B.V. aan te mogen kondigen!

• Blog december 14, 2023

Preview:

In slechts dertien maanden heeft de dynamiek van loonstructuren een drastische wending genomen. Werknemers die voorheen met een maandsalaris van €2300 ruim boven het minimumloon zaten, staan nu op een kruispunt. Hoe is deze plotselinge verschuiving mogelijk?

• Blog december 14, 2023

Binnen 13 maanden van een comfortabel salaris naar een uitdaging met het minimumloon