Vraagt uw medewerker naar het sv-loon? Of wilt u als werkgever duidelijkheid over wat deze term precies inhoudt, wat er allemaal onder valt, hoe het wordt berekend en wanneer het sv-loon wordt gebruikt en waarvoor? We leggen het je zo goed mogelijk uit in dit artikel.

Het sv-loon: wat is het precies?

Het sv-loon is eigenlijk niets meer dan het loon van je medewerker waarover belastingen en sociale verzekeringspremies worden betaald. Zo draag je als werkgever bijvoorbeeld loonheffingen af over het loon van je medewerker. Letterlijk staat het sv-loon voor ‘sociale verzekeringsloon’.

Soms staat het sv-loon wat anders vermeld op de loonstrook van je medewerker en daardoor kan het lastig te vinden zijn. Alternatieve benamingen voor het sv-loon zijn svw-loon, gewoon ‘loon’, loon voor loonheffing, heffingsloon, heff. PL loon (heffingsplichtig loon), loon LH (loon loonheffingen), loon loonbelasting, loon LB / PH, loon voor inhoudingen, loonheffingen TB (tabel) en loon werknemersverzekeringen. Een hele waslijst, dus goed om te weten dat het niet altijd sv-loon wordt genoemd!

Wat valt er allemaal onder het sv-loon?

Het sv-loon is uiteraard het loon van je medewerker, maar het is belangrijk alle zaken mee te nemen die eronder vallen. Let op dat dit niet voor iedereen van toepassing is.

  • Vakantiegeld
  • Uitbetaald Persoonlijk Keuzebudget
  • Eindejaarsuitkering / 13e maand
  • Winstuitkeringen
  • Ploegentoeslag
  • Overwerk
  • Fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak

Het is belangrijk om op te merken dat de volgende zaken niet onder het sv-loon vallen.

  • Onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden
  • Ontslagvergoeding
  • Pensioenpremie

Ook belangrijk: auto van de zaak

In bovenstaand lijstje zag je al staan ‘fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak’. Je medewerker krijgt te maken met bijtelling wanneer hij of zij een auto van de zaak heeft en daar meer dan 500 kilometer privé mee rijdt op jaarbasis. Vraag je een eigen bijdrage van de medewerker voor dit privégebruik? Dan wordt die eigen bijdrage weer van de bijtelling afgetrokken. Dan wordt het sv-loon weer lager.

Voorbeeldberekening

Je berekent het sv-loon door alle elementen (hierboven benoemd) bij het bruto maandloon op te tellen. Hieronder een voorbeeld

Voorbeeld sv-loon

Je medewerker heeft een bruto maandloon van € 3.000. Ze krijgt 8% vakantiegeld én een eindejaarsuitkering van € 2.000. Het Persoonlijk Keuzebudget heeft zij laten uitbetalen en dat bedroeg € 550. Uiteraard heeft je medewerker een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 50.000. Deze gebruikt zij privé, maar wel met eigen bijdrage van € 300 per jaar. Er is geen sprake (geweest) van winstuitkeringen, ploegentoeslag of overwerk.

Sv-jaarloon

Maandloon = € 3.000 x 12 = € 36.000
Vakantiegeld = 8% van € 36.000 = € 2.880
Eindejaarsuitkering = € 2.000
Uitbetaald PKB = € 550
Auto van de zaak = 22% van € 50.000 - eigen bijdrage = € 10.700

Sv-jaarloon: € 52.130

Waarvoor wordt het sv-loon gebruikt?

Wanneer je medewerker werkt en daarnaast een uitkering van het UWV heeft, gebruikt het UWV het sv-loon van je medewerker om de hoogte van die uitkering te kunnen berekenen. Het verschilt per type uitkering hoe het sv-loon door je medewerker wordt doorgegeven.

WW-uitkering

Het sv-loon wordt maandelijks middels de Inkomstenopgave aan het UWV doorgegeven.

WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Wijzigingen van het sv-loon worden middels dit formulier aan het UWV doorgegeven.

Ziektewet-uitkering

Wijzigingen van het sv-loon worden middels dit formulier aan het UWV doorgegeven.

WAZO-uitkering

Het sv-loon hoeft niet te worden doorgegeven aan het UWV.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.