close

De WIA-uitkering in 2024: hier moet je als werkgever op letten

WIA uitkering in 2024

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gewijzigd. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt namelijk, mede wegens de inflatie, naar € 2.216,67 bruto per maand. In lijn met deze minimumloonstijging, stijgen de uitkeringen van de WW, WIA, WAO en ZW ook. Het bedrag van deze tegemoetkomingen in 2024 is maximaal €217,29 netto. Maar wat is de WIA-uitkering precies, hoe vraag je het aan en wat betekent het voor jou als werkgever?

WIA uitkering in 2024

Heb je een medewerker in je organisatie die voor langere tijd ziek is? Uw medewerker heeft recht op een Toeslag Werk en Inkomen wanneer hij of zij meer dan 88 weken, dus bijna twee jaar ziek is en daardoor niet kan werken. Er zijn twee criteria waaraan beide moet worden voldaan, wil uw medewerker in aanraking komen voor de toeslag. Deze criteria zijn:

 • de medewerker kan niet of minder werken door ziekte
 • de medewerker kan niet het oude loon verdienen door ziekte

WGA en VIA: volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Daarnaast bestaan er twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Voor de WGA-uitkering komt uw medewerker in aanraking wanneer hij of zij langer dan 2 jaar ziek is en in de toekomst waarschijnlijk meer kan gaan werken én met dat werk 65% of minder van het oude loon kan verdienen. Voor de IVA komt de medewerker in aanmerking wanneer het 20% of minder van het oude loon verdient en dat in de toekomst zeker zo blijft.

Hoe vraag je WIA-uitkering aan?

Voorwaarden WIA-uitkering

Jij als werkgever kan de uitkering niet voor je medewerker aanvragen. Dit kan je medewerker alleen zelf. Wel heb je als werkgever wel degelijk een rol in dit aanvraagproces. Tijdens de ziekteperiode van jouw medewerker heb je je aan de regels van de Wet verbetering poortwachter hebben moeten houden. Deze wet houdt onder anderen de volgende zaken in:

 • Tijdens de voorafgaande ziekteperiode moet een re-integratiedossier zijn opgesteld. Ook hier zijn diverse voorwaarden aan verbonden, maar o.a. moet het verslag de volgende zaken bevatten:
  • Probleemanalyse
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie
 • Er bestaan formulieren van het UWV om ervoor te zorgen dat het re-integratieverslag voldoende compleet is.
 • Al vroeg in de ziekteperiode moet er een plan van aanpak worden gemaakt voor re-integratie.
 • Er moet melding worden gedaan bij het UWV van langdurige ziekte na 42 weken.

Benodigde documenten WIA-uitkering

Na 87 weken van ziekte, kun je van het UWV een brief verwachten met informatie rondom het aanvragen van de WIA-uitkering. Het is aan de medewerker om dit op te volgen en online het formulier voor de aanvraag in te vullen. Hiervoor heeft je medewerker het re-integratieverslag nodig. Daarnaast moet je als werkgever samen met je medewerker de eindevaluatie invullen. Via de bedrijfsarts kan de medewerker uiteindelijk de medische gegevens invullen. Is alles compleet? Dan wordt je aanvraag door het UWV beoordeeld.

Hier moet je op letten als werkgever

Het is belangrijk dat het dossier van je medewerker compleet is. Het UWV keurt de aanvraag namelijk waarschijnlijk af als het niet voldoet aan alle voorwaarden. In dat geval bestaat er de kans dat je je medewerker nog een jaar langer moet doorbetalen. Indien dit de fout van de medewerker is dan zal je als werkgever moeten aantonen dat jij alles rondom jouw verantwoordelijkheden wel goed hebt gedaan en hebt geprobeerd de re-integratie zo goed mogelijk te realiseren. Zorg er dus voor dat je administratie op orde is!

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Gerelateerde blogs

• Blog januari 3, 2023

Preview:

De grootste verandering op HR gebied van dit jaar zal de nieuwe pensioenregeling worden. Het nieuwe Pensioenakkoord is al een tijdje geleden aangenomen, maar 2023 wordt het jaar waarin echt duidelijkheid zal komen. Hoe zat het ook alweer en wat zijn de belangrijkste gevolgen voor werkgever en HR op dit moment?

• Blog januari 3, 2023

Wat gaat er veranderen rondom pensioenregelingen in 2023?

• Blog mei 18, 2022

Preview:

Door toenemende vergrijzing en het stijgen van de AOW-leeftijd is de verwachting dat in 2030 één op de vier werknemers een chronische ziekte zal hebben. Wat moet je weten over chronisch ziek en werk en wat kun je als werkgever doen om te helpen?

• Blog mei 18, 2022

Chronisch ziek en werk: informatie voor werkgevers

• Blog juli 31, 2019

Preview:

Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een hoofdpijndossier. Het leidt vaak tot ergernis en frustratie en dan zijn fouten snel gemaakt. Gelukkig kun je van fouten leren! Lees hier meer over de vijf meest gemaakte fouten rondom het verlagen van het ziekteverzuim.

• Blog juli 31, 2019

Verlaging ziekteverzuim: 5 fouten om te vermijden