close

Toepassing Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de praktijk

Wet transparante arbeidsvoorwaarden

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (WTA) is inmiddels een jaar van toepassing. De wet heeft als doel om de arbeidsvoorwaarden van werknemers transparanter en voorspelbaarder te maken.

Veel werkgevers beschouwen de WTA als logisch en hebben zich niet echt verdiept in alle nieuwe verplichtingen. Daardoor wordt de wet in de praktijk nog niet altijd goed toegepast. In deze blog geven we je een aantal tips voor onderdelen van de WTA die vaak niet optimaal geregeld zijn en waarmee je kunt nagaan hoe jij als organisatie deze zaken kunt verbeteren.

Wet transparante arbeidsvoorwaarden

Verplichtingen Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De WTA bevat een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers. Werkgevers moeten werknemers nu onder meer informeren over:

  • De hoogte van het loon
  • De arbeidsduur en arbeidsplaats
  • De opzegtermijn
  • De rechten en plichten van de werknemer
  • De procedure voor het indienen van klachten

Werkgevers moeten deze informatie schriftelijk verstrekken aan werknemers, binnen één maand na het begin van de arbeidsovereenkomst.

Een compleet overzicht van alle verplichtingen onder de WTA vind je in de richtlijn van de Rijksoverheid.

1. Werkplek

Als de werknemer niet hoofdzakelijk op een vaste plaats werkt, ben je als organisatie verplicht te vermelden in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer op verschillende plaatsen zijn arbeid verricht of vrij is om zijn werkplek te bepalen. In de meeste arbeidsovereenkomsten staat wel de standplaats van de werknemer vermeld. Dit sluit, zeker nu thuiswerken na de coronaperiode meer gebruikelijk is, lang niet altijd aan op de feitelijke situatie.

Heel veel werknemers werken één of meerdere dagen per week thuis of op een andere locatie dan het vaste kantoor. Belangrijk is daarom bij het inrichten van een thuiswerkregeling voor werknemers ook te kijken naar de informatieplicht rondom de werkplek. Je kunt bijvoorbeeld een thuiswerkovereenkomst sluiten met werknemers waarin je, als aanvulling op de arbeidsovereenkomst, een artikel opneemt waarin je beschrijft wat verstaan wordt onder de thuiswerkplek. Maak in de thuiswerkovereenkomst ook duidelijk dat deze één geheel vormt met de al bestaande arbeidsovereenkomst.

2. Nevenwerkzaamheden

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft ook een aantal gevolgen voor nevenactiviteiten. Werkgevers mogen werknemers nu niet meer verbieden om nevenactiviteiten te verrichten, tenzij er een objectieve reden is voor dit verbod.

De meeste redenen die werkgevers hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden zijn ook te borgen in andere bedingen en verplichtingen die vaak in de arbeidsovereenkomst staan of die voortvloeien uit andere wetgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bepalingen die in een concurrentie- of relatiebeding zijn opgenomen of de geldende geheimhoudingsverplichting.

Denk bijvoorbeeld aan een werknemer met een dubbele baan die door vermoeidheid niet in staat is om zijn taken op de werkvloer naar behoren uit te voeren. De Arbowetgeving biedt de werkgever ruim voldoende mogelijkheden om in te grijpen, een verbod op nevenwerkzaamheden is hier dan ook overbodig.

Kijk dus altijd eerst of het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst eigenlijk wel nodig is. Kom je toch tot de conclusie dat je niet om dit verbod heen kunt, zorg er dan voor dat je altijd de objectieve reden(en) benoemt waarom dit verbod wordt ingesteld.

3. Opzegtermijn

Voor de opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst wordt vaak verwezen naar de wettelijke opzegtermijnen of wordt enkel de termijn benoemd. Belangrijk is ook om de volledige opzegprocedure te verstrekken.

De opzegprocedure kan opgenomen worden in de personeelsgids of handleiding. Vermeld hier in ieder geval hoe de opzegtermijn bepaald wordt. Gaat deze lopen vanaf de 1 e dag van de maand of vanaf datum opzegging?

Ook heel belangrijk om te vermelden is hoe de werknemer of werkgever moeten opzeggen. Mag dit mondeling? Of alleen schriftelijk? En schriftelijk, is dat alleen op papier of valt e-mail hier ook onder?

Kortom, waar de WTA volkomen logisch lijkt, blijken er in de praktijk toch nog een aantal zaken niet optimaal geregeld te zijn. Voldoe je met jouw processen en procedures wel echt aan alle verplichtingen? Bedenk ook dat als jouw werknemer denkt dat je de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden niet goed toepast, hij of zij een klacht kan indienen bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW kan een onderzoek instellen en de werkgever een boete opleggen als de wet niet goed wordt nageleefd.


Een compleet overzicht van alle verplichtingen onder de WTA vind je in de richtlijn van de Rijksoverheid.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Gerelateerde blogs

• Blog oktober 11, 2022

Preview:

De arbeidsmarkt is krap. De ‘war on talent’ ‘is al ruime tijd gaande en het wordt steeds moeilijker om geschikte werknemers te vinden en te behouden. Er wordt meer en meer budget gestoken in het promoten van vacatures en recruiten van nieuwe kandidaten. Het is natuurlijk zonde als het geld wat je in de recruitment steekt verloren gaat omdat de medewerker toch vroegtijdig weer het bedrijf verlaat. Daardoor is een goede onboarding van nieuwe medewerkers van cruciaal belang.

• Blog oktober 11, 2022

Tips voor de onboarding van nieuwe medewerkers

• Blog juni 14, 2021

Preview:

De zoektocht naar talenten voor jouw organisatie kan een hele uitdaging zijn. Het is daarom van belang om goed na te denken over jouw recruitmentstrategie en hoe jij potentiële werknemers kunt bereiken. Een eigen werken-bij website kan hierbij een uitkomst bieden.

• Blog juni 14, 2021

Recruitment via je eigen werken-bij site

• Blog februari 5, 2020

Preview:

Je medewerkers laten studeren is prima. Maar het werkt nog beter als je je daarover zelf de regie geeft. En dat kan. Lees onze blog om te leren hoe je dat doet!

• Blog februari 5, 2020

Zo stimuleer je de ontwikkeling van je medewerkers