Herkenbaar? De HR-medewerker heeft het maar druk met allerlei aanvragen voor verlof en allerlei andere processen. Terwijl veel van die processen zijn te automatiseren en beschikbaar te maken voor medewerkers van het bedrijf of de organisatie zélf. Oftewel: medewerkers kunnen zelf veel meer aan het HR-proces deelnemen.

Werk jij nog met papier?

Het aanvragen van verlof of het indienen van een declaratie: het ging (en gaat vaak nog!) op papier, of de medewerker kwam het persoonlijk afgeven bij de HR-medewerker. Tijdrovende bezigheden. In de oude manier van werken zitten enorm veel handelingen die HR-medewerkers het idee geven dat zij de regie moeten voeren. Maar het tegendeel is waar. Zoek uit waar de medewerker zelf input kan leveren, zodat de HR-medewerker inderdaad alleen de regierol heeft, en niet langer een operationeel-uitvoerende rol.

HR processen optimaliseren

Dat kan anders en efficiënter. Een medewerker die op internet een boek kan bestellen, kan ook zelf zijn of haar verlof aanvragen via HRM-software. Of zelf inzage heeft in het verlofsaldo. Binnen een HR-afdeling valt veel te automatiseren, omdat het repeterende handelingen zijn. Stel: er komt een nieuwe medewerker. Ieder bedrijf heeft een indienstproces nodig: welke stappen zijn nodig om te maken om de nieuwe medewerker zo snel mogelijk 'thuis' te laten zijn? Het komt vaak genoeg voor dat de pc nog niet klaarstaat als de nieuwe medewerker op maandagochtend 9.00 uur aan de deur staat. Het indienstproces (en dus ook een uitdienstproces) is eenvoudig te digitaliseren. Het is maar een voorbeeld. Zo zijn er ook allerlei lijsten waarop van alles wordt bijgehouden. Een lijst met wie welke bedrijfskleding heeft. Of welke beoordelingsgesprekken met wie en wanneer zijn geweest. Het is allemaal digitaal op te zetten. En eerlijk gezegd is deze trend van automatiseren en digitaliseren van HR-processen anno 2020 zo'n beetje een must.

Betrek de medewerkers in HR-processen

Het is zaak om te bekijken hoe de eigen bedrijfsprocessen zo makkelijk mogelijk kunnen verlopen. Betrek de eigen medewerkers zo veel mogelijk bij de relevante HR-processen en onderzoek welke processen goed te digitaliseren zijn. Zeker in deze tijden van thuiswerken is gebleken dat bedrijven en organisaties die hun digitale en geautomatiseerde zaken op orde hebben, daar nu het nodige voordeel van ondervinden. Medewerkers bouwen zelf een digitaal dossier op, met al hun eigen gegevens.

Meer weten? BCS beschikt over de kennis en kunde om allerlei processen op het gebied van HR goed en efficiënt te digitaliseren en te automatiseren. Informeer eens vrijblijvend naar wat we voor je kunnen betekenen!

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie software

BCS. Het geheel dat loont.