close

Wat kost een werknemer? Bereken de werkgeverslasten

Wat kost een werknemer BCS blog
Als werkgever betaal je niet alleen simpelweg de salarissen van werknemers. Er zijn ook verplichte kosten, zoals vakantiegeld en verzekeringen, waar je als werkgever rekening mee moet houden bij het aannemen van werknemers. Deze extra kosten worden werkgeverslasten genoemd. Wil je weten wat een werknemer nu precies kost? Je kunt deze kosten eenvoudig berekenen. We leggen het je uit.
Wat kost een werknemer BCS blog

Soorten kosten werknemer

Bij het berekenen van de werkgeverslasten boven op het salaris van werknemers, komen de volgende onderdelen aan te pas. Er zijn vaste en optionele werkgeverslasten.

  • Bruto maandsalaris
  • Vakantiegeld (8%)
  • Optioneel: Pensioenpremie
  • Werknemersverzekeringen & Zvw premies (± 20%)
  • Onkostenvergoedingen

Wat kost een werknemer?

Je kunt je werkgeverslasten eenvoudig berekenen om te ontdekken wat een werknemer precies kost. Het is daarbij goed om elk onderdeel apart te berekenen en dit vervolgens bij elkaar op te tellen. De kosten voor een werknemer verwerk je in je loonadministratie.

Brutosalaris

Het eerste, en tevens grootste, onderdeel van de kosten van een werknemer is het brutosalaris. Deze kosten verschillen per werknemer en worden vastgelegd in een contract. Het meest gebruikelijke type salaris is een maandsalaris.

Let op dat er vaak een brutosalaris op basis van 40 uur wordt afgesproken. Bij een parttime medewerker dien je in dat geval het salaris aan te passen naar het aantal daadwerkelijk te maken uren. Hieronder een voorbeeld op basis van een afgesproken bruto maandsalaris van € 2.800 waarbij een werknemer 28 uur per week werkt:

Voorbeeld: ( 28/40 ) x € 2.800 = € 1.960

Betekenis salarisadministratie

Vakantiegeld

Jouw werknemers hebben recht op vakantiegeld. Bij het berekenen wat een werknemer precies kost moet je daar rekening mee houden. Het vakantiegeld bedraagt wettelijk 8% van het brutosalaris (naar rato), dat op een bepaald moment als extraatje wordt uitbetaald. Het heet vakantiegeld en veel organisaties betalen het dan ook jaarlijks in mei of juni uit.

Voorbeeld: € 1.960 x 0,08 = € 156,80

Optioneel: Pensioenpremie

Het is niet verplicht om een pensioenregeling voor je werknemers te treffen als je organisatie niet onder een cao valt. Daarom zullen sommige werkgevers deze stap kunnen overslaan. Valt je organisatie wel onder een cao of heb je toch een pensioenregeling voor je werknemers beschikbaar gesteld? Dan kun je het als volgt berekenen.

De werkgeversbijdrage verschilt. Ga dus even na wat de hoogte is van de bijdrage die jij als werkgever doet rondom de pensioenregeling, bijvoorbeeld 10%. Houd ook rekening met de franchise, dat is het deel waarover geen premie hoeft worden afgedragen. De fulltime franchise (bijvoorbeeld 15.000,00 op jaarbasis) deel je door 12 en vermenigvuldig je met het parttimepercentage. In ons voorbeeld (15.000,00/12)* 0.70 = 875,00. Je berekent de pensioenpremie vervolgens over het bruto maandsalaris incl. vakantiegeld minus de franchise.

Voorbeeld: ( € 1.960 + € 156,80 - 875,00) x 0,10 = € 124,18

LKV aanvragen hoe BCS blog

Werknemersverzekeringen & Zvw premies

Je bent als werkgever verplicht om bepaalde verzekeringen voor je werknemers af te sluiten. Het gaat om de volgende werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw):

  • WW

Let op: je kunt een lage of hoge AWf-premie moeten afdragen. Deze premie rondom de WW is afhankelijk van het soort contract van je werknemer. Over het algemeen geldt een lage AWf-premie bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, die niet op oproepbasis is. Ook geldt de lage premie als je werknemer jonger is dan 21 jaar en max. 52 uur per maand werkt of als je werknemer een bbl volgt. Kijk voor meer informatie over de premiedifferentiatie op de website van de Belastingdienst.

  • WAO/WIA
  • WGA/ZW-flex

Let op: de premie van WGA/ZW-flex hangt af van de bedrijfssector waarin je opereert.

  • Zvw

Hoe bereken je de werknemersverzekeringen & Zvw premies? De kosten voor deze premies liggen vaak gezamenlijk tussen de 19% en 24% van het brutosalaris incl. vakantiegeld min de pensioenpremie.

Voorbeeld: ( € 1.960 + € 156,80 - € 124,18 ) x 0,2 = € 398,52

Onkostenvergoedingen

Het is belangrijk om ook de kosten mee te tellen die je maandelijks buiten het salaris, vakantiegeld en premies om maakt. Denk hierbij aan reiskosten per kilometer, een treinabonnement of een telefoonvergoeding. Stel hiervoor een lijstje op zodat je niets vergeet en bereken per werknemer wat deze kosten precies bedragen.

In onderstaand voorbeeld hanteert de werkgever een reiskostenvergoeding van € 100 per maand en bedraagt het telefoonabonnement € 30 per maand.

Voorbeeld: € 100 + € 30 = € 130

Werkgeverslasten berekenen

Je hebt nu alle kosten per onderdeel berekend. Alles bij elkaar opgeteld, vormen de kosten van een werknemer per maand: brutosalaris en werkgeverslasten.

Voorbeeld: € 1.960 + € 156,80 + € 124,18 + € 398,52 + € 130 = € 2.769,50

Natuurlijk zijn er indirect nog meer kosten die er bij een (extra) werknemer komen kijken. Zo dien je een werkplek voor je werknemer in te richten, bied je waarschijnlijk gratis dranken zoals koffie of thee aan en laat je het toilet voorzien van toiletpapier. Bevat het contract ook een telefoon, laptop of auto van de zaak? Dan zijn dat uiteraard ook extra kosten voor jou als werkgever.

Inzicht in je kosten met goede software

De verloning van je werknemers en het beheren van de werkgeverslasten zijn maandelijks terugkerende taken. Dit wil je bij voorkeur zo efficiënt en foutloos uitvoeren. Met de salarissoftware van BCS verstuur je alle salarissen automatisch en op tijd. Ook heb je door middel van één druk op de knop een volledig overzicht van onder meer de loonstroken, loonkosten en salarisopbouw van je werknemers. Zo zie je direct wat een werknemer precies kost.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Laatste blogs

• Blog mei 27, 2024

Preview:

De rol van een HR Manager is tegenwoordig veel breder dan het uitvoeren van de personeelsadministratie, werving en selectie en behoud van de medewerkerstevredenheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve werkgelegenheid.

• Blog mei 27, 2024

Inclusieve werkgelegenheid: informatie voor HR Managers

• Blog mei 16, 2024

Preview:

Een effectief Human Resources (HR) beleid is geen luxe, maar eerder een noodzaak voor moderne organisaties die streven naar groei en succes. Het draagt niet alleen bij aan een gezonde werkomgeving en het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar helpt ook om de bedrijfsdoelen te behalen.

• Blog mei 16, 2024

De 5 onmisbare elementen van een strategisch HR beleid

• Blog mei 7, 2024

Preview:

De voorbereidingen binnen organisaties voor de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in volle gang. We merken echter dat er bij onze klanten soms verwarring is over wat er komt kijken bij de verplichte CO2-rapportageplicht. Sommige klanten denken dat ze in alle gevallen gewoon een enquête kunnen uitvoeren, maar daarmee ben je er nog niet altijd.

• Blog mei 7, 2024

Is een enquête voldoende voor de CO2-rapportageplicht?